Gemeentelijke bouwgronden

Het gemeentebestuur biedt regelmatig zelf bouwgronden te koop aan tegen een gunstige verkoopprijs. De terreinen worden eerst door de gemeente aangekocht, ontsloten en uitgerust met alle nutsvoorzieningen. Daarna worden de percelen te koop aangeboden volgens een systeem van toewijzingsnormen en aan de hand van het totaal aantal punten dat een kandidaat-koper behaalt, gebaseerd op een gemeentelijk reglement. Bij het toekennen van de punten wordt rekening gehouden met de sociale situatie van de kandidaat-kopers. Het is voor jonge kopers ook mogelijk om de grond aan te kopen met spreiding van betaling.

De prijzen van de bouwgronden liggen gemiddeld lager dan op de privémarkt. Hier staan wel enkele voorwaarden tegenover, zoals onder meer een bouwverplichting en het verbod tot verkopen van de onbebouwde bouwgrond.

Interesse voor een gemeentelijke bouwgrond?

Je kunt je melden als geïnteresseerde om op de hoogte gehouden te worden van de verkoop van gemeentelijke bouwgronden.

Deze gegevens worden genoteerd in een lijst, waarvan de leden van ons een briefje krijgen met alle informatie zodra de verkoopdatum van een verkaveling gekend is.  Omdat briefwisseling naar een onjuist of onvolledig adres kan gestuurd worden - je bent misschien verhuisd - is een opname in de lijst van geïnteresseerden geen garantie!

Ook met het bedelen van de post kunnen er fouten gebeuren.  Sowieso wordt elke verkoop ook gepubliceerd op deze website, het gemeentelijke informatieblad en andere gebruikelijke kanalen zodat iedereen de mogelijkheid heeft om zich kandidaat te stellen.  Je kunt daarom ook best altijd deze informatiebronnen in de gaten houden om op de hoogte te blijven!

Let op, opname in de lijst van geïnteresseerden is nog géén inschrijving voor de aankoop van een grond!  Je officiële kandidatuur kan enkel tijdens de verkoopperiode ingediend worden aan de hand van een invulformulier dat alleen op dat ogenblik ter beschikking gesteld wordt.

Externe links

Naar top