Vastgoedinformatie aanvragen

Bij de verkoop van een woning moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, ...

Deze vastgoedinformatie kan je aanvragen via het e-loket. Dankzij dit digitaal loket ontvang je de vastgoedinformatie in je mailbox.
De vastgoedinformatie bestaat uit een uittreksel van het vergunningen- en plannenregister, aangevuld met bijkomende informatie uit de gemeentelijke databanken.

Om de kwaliteit van de gegevens te garanderen, worden voornamelijk databanken bevraagd waarvan de gemeente zelf beheerder is. Op het uittreksel zullen echter wel verwijzingen staan naar de locaties waar je de overige informatie zelf eenvoudig kan opvragen. De aanvrager is dus zelf verantwoordelijk voor het verifiëren van de bestaande toestand t.o.v. de vergunde toestand.

  • Je moet je éénmalig registreren om een aanvraag te doen. Dit kan via het registratieformulier.
  • Na de registratie kan je via het e-loket je aanvraag doen. 
  • Eén aanvraag kan meerdere percelen bevatten. De prijs van de aanvraag wordt berekend aan de hand van het aantal aangrenzende percelen en de verschillende eigenaars.
  • De aangevraagde vastgoedinformatie wordt door onze diensten nagekeken en daarna automatisch naar jouw mailbox verzonden. Bevat je aanvraag meerdere percelen, dan krijg je één mail per perceel.
  • Betaling: Nadat je de aanvraag hebt doorlopen word je naar een betaalsite omgeleid. Na betaling wordt je aanvraag door ons verwerkt.

De retributie voor de stedenbouwkundige inlichtingen bedraagt € 90,00. De verschuldigde retributie wordt aangerekend per aanvraag.

Naar top