Je wilt een boom kappen

Het draagvlak voor behoud van bomen wordt steeds groter. De publieke opinie verandert; een boom op privaat domein wordt meer en meer aanzien als een boom voor iedereen. Een grote boom produceert immers zuurstof die iedereen inademt, en biedt ecosysteemdiensten aan die op elke omstaander een positieve invloed heeft. Mensen passen zelfs hun wandelroutes aan vanwege mooie en/of schaduwrijke bomen in de (voor)tuinen van anderen. Bomen hebben dus meer waarde dan zuiver de economische waarde van het hout.

Het is daarom niet altijd eenvoudig om een boom zomaar (legaal) te verwijderen. Afhankelijk van de leeftijd, omvang en plaats van de boom gelden er andere regels.

Afzonderlijke bomen of een bos kappen?

Een eerste stap is bepalen of je afzonderlijke bomen wil kappen of anderzijds een bos wil verwijderen. Wat wel en niet als "bos" beschouwd wordt, staat beschreven in het Bosdecreet – deze definitie is voor interpretatie vatbaar.

Je contacteert de afdeling Patrimonium om zeker te zijn.

Als je één boom/enkele bomen wil verwijderen raadpleeg je best de flowchart (zie Downloads). In deze flowchart zal je zien welke dienst je moet contacteren voor je kapaanvraag.

Als je twijfelt of vragen hebt, kan je best de dienst contacteren met een korte beschrijving van de situatie (waar staat de boom, waarom wil je hem kappen, …) én bij welk deel van de flowchart je vragen hebt.

Kapmachtiging

Als je een bos wil verwijderen en deze wil heraanplanten of spontaan terug laten verbossen, moet je een kapmachtiging (klik hier voor het formulier) aanvragen rechtstreeks bij het Agentschap Natuur en Bos.

Ontbossen

Ontbossen (dus het verwijderen van bos met de bedoeling dat er géén bos in de plaats komt) is bij wet verboden, behalve wanneer de ontbossing aan één van volgende voorwaarden voldoet:

  • ontbossing met het oog op handelingen van algemeen belang;
  • ontbossing of verkaveling in zones met de bestemmingen woongebied of industriegebied in de ruime zin (of gelijk te stellen bestemmingen);
  • ontbossing van de uitvoerbare delen in een niet-vervallen vergunde verkaveling;
  • ontbossing in functie van vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen op voorwaarde dat die ontbossing opgenomen is in een goedgekeurd beheerplan.

Indien het bos wel aan één van deze voorwaarden voldoet, moet je voor de ontbossing een omgevingsvergunning voor ontbossing aanvragen en een boscompensatie te realiseren (zie document over ontbossing bij Downloads).
Dit moet je via het online Omgevingsloket opstellen en indienen. Je kan ook het bijgevoegde document invullen en indienen bij de gemeente, maar deze procedure duurt langer. Met vragen kan je de Groendienst contacteren via 013 35 33 80 of groendienst@tessenderlo.be.

Aanvraag tot ontheffing op het ontbossingverbod

Indien het bos niet aan één van de voorwaarden voldoet en je toch wil ontbossen, moet je een aanvraag tot ontheffing op het ontbossingsverbod via aangetekend schrijven aan het Agentschap Natuur en Bos indienen.

Dit doe je via het formulier Ontheffing. Als je de ontheffing hebt gekregen, krijg je een bevestiging toegestuurd.

Vervolgens vraag je en omgevingsvergunning voor ontbossing aan bij de dienst Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid, met het ontheffingsdocument als bijlage.

Heraanplanting

Het kappen van een boom heeft bijna altijd invloed op de directe omgeving. Conform de zorgplicht (Art. 14 van het Natuurdecreet) zal je in dat geval meestal moeten compenseren door middel van een heraanplanting.

Voor meer informatie over de regels rond het aanplanten van bomen kan je deze pagina bekijken. Vooral de afstandsregels van het Veldwetboek (voor bossen) en 'Boek 3 Goederen' van het nieuw Burgerlijk Wetboek (bij andere bomen dan bos) kunnen van belang zijn.

Downloads

Naar top