Kapvergunning bomen

Dit is in hoofdzaak afhankelijk van de standplaats en de omvang van de bomen.

Samengevat kunnen we stellen dat voor elke dikke boom een vergunning vereist is, behalve in een woon- of industriegebied vlak bij een huis (15 meter waarbij de bomen niet mogen opgenomen zijn op een Bijzonder Plan van Aanleg), of in het kader van een goedgekeurd beheerplan, of bij acuut gevaar (maar met toestemming van Bos & Groen op papier).

Kortom, dit is een niet zo eenvoudige materie en de vergunningen worden altijd situatiegericht verleend. Vandaar is het, om overtredingen te vermijden, aangewezen om altijd een kapaanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur.

Naar top