Rechtspositieregeling (RPR) personeelsleden lokaal bestuur Tessenderlo

Hiernaast vind je de recentste versie van de rechtspositieregeling (RPR) voor het personeel van het lokaal bestuur (2023-12-20).

Wat vind je in het document?

Hieronder vind je een lijst met trefwoorden van de informatie die je in de pdf van de Rechtspositie kunt terugvinden. Als de pdf opent kan je door de combinatie van de toetsen ctrl - f zoeken in het document.

 • loopbaan
 • graad, graden
 • aanwerving
 • selectieprocedure
 • proeftijd
 • aanwerving in statutair verband
 • opvolging en feedback tijdens de loopbaan
 • vormingsreglement
 • administratieve anciënniteit
 • functionele loopbaan
 • bevordering
 • vacature interne personeelsmobiliteit
 • interne mobiliteit
 • externe mobiliteit
 • vacature externe personeelsmobiliteit
 • mandaatstelstel
 • opdrachthouderschap
 • waarneming van een hogere functie
 • ambtshalve herplaatsing
 • verlies van de hoedanigheid van statutair personeelslid
 • salaris
 • wedde
 • loon
 • periodieke salarisverhoging
 • geldelijke anciënniteit
 • toelagen, vergoedingen en sociale voordelen
 • haard- en standplaatstoelage
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • nachtprestaties en prestaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen
 • onregelmatige prestaties van sommige personeelscategorieën in de federaal gefinancierde gezondheidsinstellingen
 • overuren
 • verstoringstoelage
 • toelage voor het waarnemen van een hogere functie
 • gevarentoelage
 • permanentietoelage
 • mandaattoelage
 • toelage voor opdrachthouderschap
 • functioneringstoelage
 • managementstoelage
 • vergoeding voor reis- en verblijfskosten
 • sociale voordelen
 • maaltijdcheques
 • de hospitalisatieverzekering
 • vergoeding van de kosten voor het woon-werkverkeer
 • begrafenisvergoeding
 • verlof
 • afwezigheid
 • jaarlijkse vakantiedagen
 • feestdagen
 • bevallingsverlof
 • opvangverlof
 • ziekteverlof
 • disponibiliteit
 • verlof voor deeltijdse prestaties
 • verlof voor opdracht
 • omstandigheidsverlof
 • onbetaald verlof
 • het Vlaams zorgkrediet
 • politiek verlof
 • dienstvrijstelling
 • fietspolicy

Downloads

Laatst aangepast op: 18-01-2024 om 10:26
Naar top