Tessenderlo en Ham inventariseren het patrimonium

Het patrimonium is het geheel van gebouwen, gronden, huisvesting ... dat beide gemeenten bezitten.

In samenwerking met DUBO Limburg zal een inventaris opgemaakt worden om in kaart te brengen welke gebouwen beide gemeenten hebben, wat de huidige functie ervan is en welke investeringen nodig zijn om de infrastructuur binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact te verduurzamen.

Op basis van dergelijk strategisch vastgoedplan kunnen de nodige keuzes gemaakt worden binnen een langetermijnvisie. 

Naar top