Provinciale en gemeentelijke verkiezingen (13 oktober)

Wie mag er stemmen en is het verplicht?

Vanaf 18 jaar mag je stemmen, maar het is niet verplicht.

Je mag in Tessenderlo stemmen wanneer je voldoet aan deze voorwaarden:

 1. Je bent ofwel ...
  1. Belg op 1 augustus 2024
  2. Europese burger en geregistreerd als gemeenteraadskiezer ten laatste op 31 juli 2024 (enkel mogelijk voor gemeenteraadsverkiezingen). Informatie over hoe je je kan registreren vind je hier.
  3. derdelander, die ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België heeft gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar, en geregistreerd is als gemeenteraadskiezer ten laatste op 31 juli 2024 (enkel mogelijk voor gemeenteraadsverkiezingen). Informatie over hoe je je kunt registreren vind je hier.
  4. je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters (bevolkings- of vreemdelingenregister) van Tessenderlo op 1 augustus 2024.
 2. Je bent 18 jaar of ouder op 13 oktober 2024.
 3. Je hebt stemrecht.

Wanneer stemmen?

De stembureaus zijn geopend van 8 uur tot 15 uur.

Waar stemmen?

Alle kiezers van

 • Centrum en Berg: stemmen in CC ’t Loo, Vismarkt 32, Tessenderlo
 • Hulst: stemmen in OC de Griffel, Hulsterweg 184, Tessenderlo
 • Engsbergen: stemmen in OC ’t Goor, Engsbergseweg 107, Tessenderlo
 • Schoot: stemmen in OC de Kriekel, St Jozefsplein 2, Tessenderlo

Demo opstelling stemcomputers

Van 25 september tot 8 oktober zullen aan het onthaal van het gemeentehuis stemcomputers staan om te oefenen.

Wanneer je niet goed weet hoe je digitaal moet stemmen of dit nog nooit gedaan hebt, kan je hier komen oefenen.

De collega’s van burgerzaken zullen je hierin bijstaan wanneer dit nodig is.

Oproepingsbrief

Ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen ontvang je een oproepingsbrief. In de oproepingsbrief vind je op welke locatie en in welk stembureau je je stem moet uitbrengen.

Wat breng je mee als je gaat stemmen?

 • Oproepingsbrief (op papier of via de smartphone)
 • Identiteitskaart

Is je oproepingsbrief verloren of heb je hem niet ontvangen?

Zonder oproepingsbrief kan je geen geldige stem uitbrengen.

Kiezers in Tessenderlo zullen in oktober 2024 zowel een papieren oproepingsbrief ontvangen als een digitale versie, via MijnBurgerprofiel (als je daarop bent aangemeld).

Als je je originele oproepingsbrief niet gekregen hebt of verloren bent, kan je:

 • de digitale oproepingsbrief afdrukken en meebrengen naar het stemlokaal;
 • de oproepingsbrief tonen aan de leden van het stembureau via de smartphone;
 • een duplicaat van de oproepingsbrief aanvragen bij de dienst Burgerzaken.

Naar de stembus

Volmacht geven of krijgen

Je kan in bepaalde omstandigheden een andere kiezer volmacht geven om jouw stem uit te        brengen in jouw plaats. Dat is niet verplicht.

Een kiezer mag maar één volmacht aanvaarden.

Om een volmacht te geven volg je volgende stappen :

 • Vul het volmachtformulier volledig in, onderteken het en laat het ook ondertekenen door de kiezer die in jouw plaats gaat stemmen.

 • Voeg een bewijs toe dat je niet kan gaan stemmen.

Je kan enkel een volmacht geven in volgende omstandigheden:

 • Ziekte of handicap: Medisch attest van de dokter
 • Werk:
  • Verblijf buitenland omwille van beroeps- of dienstredenen: Bewijs van jouw werkgever met de bevestiging dat je op 13 oktober 2024 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen. Ook de leden van jouw gezin die in het buitenland verblijven, kunnen op basis van dit attest een volmacht geven.
  • Beroeps- of dienstredenen: Bewijs van jouw werkgever met de bevestiging dat je op 13 oktober 2024 om beroeps- of dienstredenen niet kan gaan stemmen.
  • Schipper, markkramer of kermisreiziger: Bewijs van (de gemachtigde van) de burgemeester waaruit blijkt dat je dit beroep uitoefent, dit kan op de dienst burgerzaken verkregen worden. Ook de leden van jouw gezin kunnen op basis van dit attest een volmacht geven.
  • Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling ...): Bewijs van de directie van de instelling
  • Geloofsovertuiging: Bewijs van religieuze overheid met de bevestiging dat je op 13 oktober 2024 niet kan gaan stemmen
  • Studie: Bewijs van de directie van de school
  • Tijdelijk verblijf in het buitenland om persoonlijke redenen (vakantie, familiebezoek ...): Bewijs van (de gemachtigde van) de burgemeester dat je kan verkrijgen op de dienst burgerzaken. Je legt bewijsstukken voor van de reis en op basis daarvan wordt het attest opgemaakt.
 • Daarna bezorgt je het volledig ingevulde volmachtformulier aan diegene die de volmacht krijgt.

Om een volmacht uit te oefenen volg je volgende stappen:

 1. Stem eerst in het stembureau dat op je eigen uitnodigingsbrief staat.
 2. Ga daarna stemmen in het stembureau dat op de uitnodigingsbrief staat van de kiezer die je een volmacht gegeven heeft.
 3. Neem volgende documenten mee:
 • Het volledig ingevulde en ondertekende volmachtformulier
 • Het attest dat bewijst dat de volmachtgever niet zelf kan gaan stemmen.
 • Je identiteitskaart
 • Je papieren uitnodigingskaart
 • De papieren uitnodigingskaart van de volmachtgever

Om een stem met volmacht uit te brengen, breng je eerst je eigen stem uit en toon je naast je eigen afgestempelde oproepingsbrief, ook de oproepingsbrief van de volmachtgever.

Je kunt geen volmacht uitoefenen als je alleen een digitale oproepingsbrief op het scherm van een smartphone toont.

Volmacht | Vlaanderen.be

Volmachtformulier (opent een bijlage)

Verklaring verblijf buitenland (opent een bijlage)

Verklaring schipper, marktkramer, kermisreiziger (opent een bijlage)

Info voor kandidaten en partijen

Kandidaat stellen voor de verkiezingen van 13 oktober 2024

Om kandidaat te zijn bij de verkiezingen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen en via een kandidatenlijst worden voorgedragen.

De kandidaatstelling voor de lokale en provinciale verkiezingen verloopt voor het eerst volledig digitaal. 

Vanaf woensdag 4 september om 9.00 uur ’s morgens, kunnen lijsttrekkers een voordrachtsakte digitaal indienen met de webtoepassing . Het opstellen van de kandidatenlijst kan al eerder voorbereid worden, maar de indiening zelf kan pas gebeuren vanaf die woensdag, en dit tot zaterdag 14 september 2024 om 16.00 uur. Ook eventuele bijlagen kunnen met de elektronische procedure worden ingediend vanaf 4 september om 9.00 uur

De voorzitter van het gemeentelijk hoofdbureau neemt de eventuele bijlagen op papier in ontvangst op zaterdag 14 september 2024 tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 16.00 uur, en dit in de raadzaal van het gemeentehuis in Tessenderlo.

Burgers kunnen ook het Agentschap Binnenlands Bestuur om bijstand vragen via de helpdesk die ondersteuning zal bieden via e-mail info@vlaanderenkiest.be of telefonisch 02 553 63 70.

Indien nodig kan op afspraak een fysiek contactmoment worden vastgelegd voor hulp bij het invullen van een digitale voordrachtsakte. Dat contact kan plaatsvinden in elke provinciehoofdplaats.

Je vindt op Vlaanderen Kiest info over de voorwaarden en ook een stappenplan.

Voordrachtsakte digitaal indienen

Hoe kandidaat stellen | Vlaanderen.be

Aanplakborden

In Tessenderlo werd beslist om geen openbare aanplakborden voor de verkiezingen te voorzien.

Naar top