Gemeentelijke mantelzorgtoelage voor zieke of zorgbehoevende bejaarde familieleden

Voor de verzorging van hulpbehoevende bejaarde inwoners van Tessenderlo kunnen familieleden of partners die de hulpbehoevende verzorgen, een mantelzorgtoelage aanvragen.

De toelage bedraagt € 37,00 per maand indien de mantelzorger inwoont bij de hulpbehoevende bejaarde en € 15,00 per maand indien de mantelzorger niet-inwonend is.

De hulpbehoevende bejaarde moet een tegemoetkoming van FOD Sociale Zekerheid ontvangen.

De toelage wordt tijdens de maand december aan de mantelzorger uitbetaald, na jaarlijks onderzoek van het dossier.

Meer info

Sociale dienst van het sociaal huis, Solveld 32 , 3980 TESSENDERLO
013 66 17 50 - info@ocmwtessenderlo.be