Pesticidenvrije openbare plaatsen

Pesticidenvrije voetpaden

Met de eerste warme zomerdagen keert elk jaar weer het vertrouwde beeld van de pesticiden spuitende mannen in het straatbeeld terug. Voetpaden, zeker wanneer deze bestaan uit kiezel, kasseien of dolomiet zijn dan ook een buitenkansje voor heel wat hardnekkige onkruiden. Spuiten lijkt dan ook een goed idee om alles “netjes” te houden.

De rugsproeiers uit het straatbeeld gebannen

Vanaf 1 januari 2015 is het in Vlaanderen echter volledig verboden om op openbare plaatsen pesticiden te gebruiken. Onder de noemer van pesticiden vallen alle stoffen die een erkenningsnummer hebben als pesticide. Ook de zogenaamde ecologische sproeistoffen vallen dus onder het verbod. Naast de voor de hand liggende plaatsen zoals parken, pleinen, ziekenhuizen en scholen vallen ook alle voetpaden onder deze wetgeving. De ruimte tussen de straatkant en de rooilijn, heel vaak het voetpad maar soms ook een deel van de voortuin, behoren ook tot de openbare ruimte en ook daar geldt dan het pesticidenverbod. 

Waarom moeten we zo voorzichtig zijn met pesticiden?

Pesticiden hebben tot doel om organismen zodanig te beschadigen dat ze afsterven waardoor ze op de behandelde plaats verdwijnen. Het probleem met deze stoffen is dat ze vaak naast de effecten op de beoogde planten of dieren ook heel wat andere risico’s met zich meebrengen. Zo plaatste de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) recent nog het product glyfosaat, dat in vele producten zoals bv Roundup zit, op de lijst van mogelijk kankerverwekkende stoffen. Een Franse studie toont aan dat glyfosaat schade kan aanbrengen aan menselijke cellen en dan vooral cellen in de navelstreng, aan de placenta en aan embryo’s. Glyfosaat is daarnaast ook nog eens ecologisch erg schadelijk. Vele andere producten die op de markt zijn hebben in meerdere of mindere mate gelijkaardige effecten op mens en omgeving. Net daarom worden met deze wetgeving deze stoffen uit de openbare omgeving gebannen. 

Een rommeltje dan maar?

Het verbod op het gebruik van pesticiden wil niet zeggen dat het straatbeeld rommelig hoeft te worden. Met een aantal eenvoudige ingrepen en een veranderende mentaliteit (er zal meer groen aanwezig zijn in het straatbeeld, daaraan moet men gewoon wennen) kan al heel wat bereikt worden. Onkruid groeit op plaatsen waar het de kans krijgt om te groeien. Voetpaden worden op veel plaatsen nauwelijks gebruikt en een sporadisch geparkeerde wagen is onvoldoende om onkruidgroei tegen te gaan.

logo

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 34
e-mail
milieu@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

Maak hier je afspraak