Europees rijbewijs

Maak een afspraak om je rijbewijs aan te vragen

Maak een afspraak om je rijbewijs af te halen

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europse Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar administratief geldig.

De afleveringstermijn voor een rijbewijs bedraagt maximum 5 werkdagen.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen.
 
Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Kostprijs

De kostprijs is € 21,00.

Voor een duplicaat (verlies, diefstal, vernietiging) betaal je € 25,00.

Afhandeling

Je vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart;
  • voorlopig rijbewijs of je huidig rijbewijs of je attest van verlies/diefstal afgeleverd door de politie;
  • document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum behoorlijk ondertekend (1 x vooraan en 5 x ommezijde);
  • eventueel een rijgeschiktheidsattest van groep 1 (medisch) of groep 2 ten gevolge van een geneeskundig onderzoek verplicht voor de categorieën C (+E) en D (+E).
Rijbewijs

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 48
e-mail
burgerzaken@tessenderlo.be
Vandaag gesloten

Maak hier je afspraak