Het doksaal van de Sint-Martinuskerk

Het koordoksaal, ook jubee genoemd, werd omstreeks 1525 opgericht in Laatgotiek.

Het monument, in zachte kalksteen van Avesnes, is elf meter lang en rust op acht zuilen in Doornikse hardsteen, waarvan vier de eigenlijke tribune onderstutten.

De tribune is verdeeld in 21 nissen die in taferelen het leven van Christus verbeelden. Het middengedeelte heeft een vooruitspringende erker die als preekstoel fungeerde.

Het doksaal fungeerde verder als grensafbakening tussen het koor waar de priester opereerde en het kerkschip waar het godsvolk stond.

De voornaamste reden van bestaan was echter dat het doksaal de "bijbel van de gewone man" was. In die tijd konden slechts weinig mensen lezen. Door het doksaal konden de gelovigen "zien" wat werd gezegd. De bouwers hadden aldus meerdere bedoelingen, maar wie ze waren, is onbekend.