Bladkorven

Enkel bewoners van straten met laanbomen (dus alleen Begijnenwinning,
Vroente-/Vlietstraat, Baal, Groenpoort, Schans,
Processieweg, Gerhagenstraat, Heggebossenweg, Hommelbeek,
Russelenberg, Molenstraat, Molenhuizen, Putstraat,
Vlugt/Rodenberg, Goor, Smisstraat, Lindenstraat, Schoterheide,
Schrikhoek, Waterstraat, Tusvoort, Warande, Terbeemden,
Kraaienweg en Ravenshout) kunnen aanspraak maken op een
bladkorf.

Straten met kleinere of alleenstaande laanbomen en pleinen
met bomen zullen extra aandacht krijgen van de gemeentelijke
diensten.

In de korven mogen enkel bladeren van de laanbomen terecht
komen, korven met vreemd materiaal zullen niet geledigd worden.
Eigen tuinafval mag niet in de korven gegooid worden.
De bladkorven worden geledigd door een externe firma.
Bewoners die geen gebruik wensen te maken van een bladkorf
maar wel verkiezen de bladeren op te ruimen, kunnen de bladeren
op een hoop verzamelen, deze zullen eveneens opgeruimd
worden door de externe firma.

Inwoners uit de hoger vermelde straten die een bladkorf willen
plaatsen, kunnen die na afspraak gratis afhalen bij de dienst
VDW in de Heilig-Hartlaan. Elke woning krijgt maximum 1 bladkorf
ter beschikking.

De korven moeten bijgehouden worden door de afhaler en
mogen vanaf 1 oktober tot de laatste ophaalbeurt in januari
op de straatberm geplaatst worden. De ophaalbeurten gebeuren
(normaal gezien) in november, december en januari.
Versleten of beschadigde korven kunnen elk jaar tot 30 juni ingewisseld
worden.


Meer info

  • dienst Veiligheid, Dienstverlening & Werken, Heilig-Hartlaan
    31, 013 66 57 19, infovdw@tessenderlo.be,
    www.tessenderlo.be