Huurdersysndicaat Limburg

Het Huurderssyndicaat Limburg is een vzw die de belangen van de Limburgse huurders verdedigt, zowel van privé-huurders als van huurders van een sociale woning, uitgezonderd handelshuur.

Meer info

Huurderssyndidaat Limburg
A. Rodenbachstraat 29 bus 4
3500 HASSELT
011 33 35 76
huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be