Stookolietank buiten gebruik stellen

Voor stookolietanks (mazouttanks) die gebruikt werden voor de verwarming van een woning, gelden de volgende verplichtingen als de tank definitief buiten gebruik gesteld wordt.

Stookolietank van minder dan 5.000 liter

Een bovengrondse stookolietank met een inhoud van minder dan 5.000 liter die buiten gebruik gesteld wordt, moet in elk geval worden leeggemaakt.

Een ondergrondse stookolietank moet leeggemaakt én verwijderd worden.

Als de verwijdering onmogelijk is, wordt de tank, in overleg met een erkende stookolietechnicus, opgevuld met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal. De erkende stookolietechnicus moet in dat geval een certificaat geven waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling (door opvulling) werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. 

Stookolietank van 5.000 liter of meer

Een (ondergrondse of bovengrondse) stookolietank met een inhoud van 5.000 liter of meer moet bij definitieve buitengebruikstelling:

  • leeggemaakt;
  • gereinigd én;
  • verwijderd zijn binnen een termijn van 36 maanden (te rekenen vanaf de buitengebruikstelling).

Als verwijdering onmogelijk is, moet, binnen dezelfde termijn, in overleg met een erkende stookolietechnicus of milieudeskundige (in de discipline houders van gassen of gevaarlijke stoffen), de tank leeggemaakt, gereinigd en opgevuld worden met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal.

Afhandeling

  • Een ondergrondse tank met een inhoud van minder dan 5.000 liter die bij de buitengebruikstelling niet verwijderd kan worden, moet opgevuld worden door een erkende stookolietechnicus. Die stelt een certificaat op waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak.
  • Een ondergrondse of bovengrondse tank van 5.000 liter of meer die bij buitengebruikstelling niet verwijderd kan worden, moet opgevuld worden door:
    • een erkende stookolietechnicus of
    • een erkende milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen.

Op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie vind je een lijst van stookolietechnici en milieudeskundigen die erkend zijn door het Vlaamse Gewest. 

Je bent niet verplicht om voor de verwijdering van de tank beroep te doen op een erkende firma, maar het is wel aangeraden.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 34
e-mail
milieu@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

Maak hier je afspraak