Gratis energiescans

De energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. De energiescan is minder grondig dan een energieaudit. Een energieaudit is duurder en daarom niet voor iedereen haalbaar. Daarom riep de Vlaamse overheid de energiescan in het leven.

Bedrijven

Bedrijven kunnen voor een gratis energiescan terecht bij het Agentschap Ondernemen.

Woningen

Een eenvoudige inspectie van je woning geeft jou een eerste beeld van de energiesituatie en de mogelijke energiebesparing op het gebied van isolatie, verwarming, verlichting, huishoudtoestellen, energiezuinig gedrag.

De netbeheerders spreken samen met de gemeenten af wie de energiescans uitvoert: voor de gemeente Tessenderlo is dat vzw Stebo.

De uitvoerder van de energiescan:

 • zoekt in je woning naar mogelijkheden om energie te besparen. Hij/zij maakt een doorlichting van de woning, de verwarmingsinstallatie, het waterverbruik, de verlichting, elektrische apparaten,... Hij/zij stelt vervolgens een lijst op van plaatsen of toestellen waar er “energieverlies” is.
 • voert meteen een aantal kleine energiebesparende maatregelen uit: hij/zij plaatst gratis spaarlampen, een waterbesparende douchekop, radiatorfolie of buisisolatie.

Je krijgt nadien een rapport met een samenvatting van de bevindingen:

 • analyse van de huidige energiesituatie;
 • tips om energie te besparen;
 • beschrijving van de uitgevoerde kleine energiebesparende maatregelen;
 • advies over mogelijke belangrijke aanpassingen;
 • overzicht van de bestaande premies en subsidies.

Zij voorzien ook in begeleiding (enkel indien je dit wenst natuurlijk) wanneer je werken wil laten uitvoeren die energieverlies tegengaan. Ik denk bijvoorbeeld aan dakisolatie. Zij kunnen helpen bij het contacteren van aannemers, bij het vergelijken van de offertes en bij het aanvragen van bestaande premies.

Wat niet?
Een energiescan houdt geen thermografische scan van je woning in. Er wordt wel gezocht naar warmteverliezen in je woning, maar dit wordt niet technologisch ondersteunt. Het maken van een thermografische scan moet namelijk onder strikte voorwaarden gebeuren die maken dat dit vaak niet correct wordt uitgevoerd, vandaar dat de vzw. Stebo ervoor geopteerd heeft om dit niet te doen.

Voor wie

Sinds 2014 zijn de gratis energiescans voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen zijnde:

 1. een ‘beschermde afnemer’ (iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
 2. een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend;
 3. een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
 4. een afnemer die tot de doelgroep van de meest behoeftigen van het FRGE behoort
 5. een afnemer die een woning, of woongebouw van een sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor bewoont;
 6. huurders met een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een huurprijs niet-geïndexeerde huurprijs, dus zoals bij begin van het huurcontract) van maximaal 450 euro.

Hoe aanvragen

Een energiescan vraag je aan door contact op te nemen met de vzw Stebo.

Aanvraag energiescans/waterscans: Nadia Swijsen, 089 77 81 28, nadia.swijsen@stebo.be

Informatie/afspraak maken voor de Vlaamse energielening of Limburgse renovatielening: Ilse Verleysen, 089 77 81 29,  ilse.verleysen@stebo.be

Of kijk op www.stebo.be of www.energiehuislimburg.be

Kostprijs

De energiescan is volledig gratis.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 34
e-mail
milieu@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

Let op: dienstverlening alleen op afspraak!