Herstelling en onderhoud gemeentewegen 2021

Ons wegennet in goede staat houden is één van de prioriteiten van ons bestuur. De kleinere herstellingen voeren we onmiddellijk uit om de schade te beperken. Soms zijn ook grootschaligere herstellingen noodzakelijk. Elk jaar maakt de afdeling Gemeentewerken een omvangrijke lijst van wegen die een groter onderhoud vereisen. In de meeste gevallen moet de toplaag vervangen worden.

Het bestuur heeft de prioriteit bepaald van de wegen die het dringendst moeten worden aangepakt. In de loop van 2021 worden volgende gemeentewegen (of een gedeelte ervan) voorzien van een nieuwe toplaag:

  • Kanaalweg: het gedeelte tussen rond punt met de Havenlaan en de Snelwegstraat tot aan de brug over het Albertkanaal. 1.900 m² asfalt wordt afgefreesd en nieuwe toplaag aangebracht, en over een oppervlakte van 4700 m² wordt een dubbele bestrijking aangebracht;
  • Boekdonkstraat wordt over de volledige lengte afgefreesd en opnieuw van toplaag voorzien. Oppervlakte bedraag 2.600 m²;
  • Potmolenstraat 960 m². Ook deze weg wordt over volledige breedte en lengte vernieuwd;
  • Schoterheide 1.400 m². Dit betreft een kleiner gedeelte vanaf de Tessenderloseweg (grens met Laakdal);
  • Liebroek 1100 m². In deze straat wordt enkel de verharding aangepakt loodrecht op de Schoterweg waar de woningen staan;
  • Portiersveld 6.500 m². Deze wijk wordt over de volledige oppervlakte afgefreesd en opnieuw van een toplaag voorzien;
  • Hooiman 4.200 m². Dit betreft enkel het gedeelte tussen Everslag en Sparrenweg;
  • Klokkeveld 1.100 m². Voor Klokkeveld wordt het gedeelte van de wegen vernieuwd buiten de bebouwing, dat kronkelt richting bos;
  • Hulsterweg 600 m². Dit gedeelte voor herstelling situeert zich tussen Hulsterweg en Schutpenning.

Afhandeling

De uitvoering van deze werken is toegewezen aan de firma Grizaco uit Hasselt.

De start van de werken is voorzien op 22 maart 2021.

De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig de omwonenden verwittigen wanneer de werken effectief zullen worden uitgevoerd.

Als de toplaag is afgefreesd is het wegdek nog berijdbaar. Maar als de aannemer de toplaag aan het plaatsen is, zal uw woning of bedrijf tijdelijk niet of moeilijker bereikbaar zijn. Gelieve hiermee rekening te houden.

werken

Openingsuren & contact

afdeling Patrimonium

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 82 of 84
e-mail
gemeentewerken@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

Maak hier je afspraak