Grofvuil

Grofvuil is niet-recycleerbaar en niet-herbruikbaar afval dat niet in de huisvuilzak past omdat het te groot of te zwaar is.

Grofvuil wordt eenmaal per maand (op de eerste donderdag van de maand) aan huis opgehaald. De exacte data vind je in de Afvalkalender.

Let op! De ophaling moet aangevraagd worden.

Plaats het grofvuil buiten na zonsondergang de avond voordien of voor 06.00 uur ’s morgens op de dag van de ophaling.

Vergeet je grofvuilsticker niet te kleven! 

Grofvuil

  • Kan omwille van zijn gewicht, aard en/of volume niet in de huisvuilzak;
  • het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of een samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 70 kg;
  • het totaal volume is beperkt tot 2 m³ per aanbieding en mag maximaal 2 meter lang en 1 meter breed zijn;
  • er moet één grofvuilsticker op het aangeboden grofvuil kleven (te kopen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis tijdens de openingsuren);
  • grofvuil aangeboden in zakken wordt niet meegenomen (dit is huisvuil);
  • volgende afvalstromen zijn nooit grofvuil: bouw- en sloopafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea), oude metalen, hout, glas en groenafval. Hiermee kan je op het recyclagepark terecht. 

Grofvuil kun je ook afvoeren via het recyclagepark aan de geldende tarieven.

Hoe aanvragen

Een ophaling aan huis moet ten minste 8 dagen voor de voorziene ophaaldag aangevraagd worden en kan op volgende manieren:

  1. via www.limburg.net;
  2. telefonisch op 0800 90 720.

Kostprijs

Een grofvuilsticker kost € 10,00.

Openingsuren & contact

Milieudienst

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 34
e-mail
milieu@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur