De Merode - belevingslabel

Met het belevingslabel ´de Merode´ worden ondernemers en organisaties gestimuleerd om op een slimme manier in te spelen op de ontwikkelingen en kwaliteiten binnen landschapspark
de Merode.
Het belevingslabel ´de Merode´ is een ondernemerslabel (initiatiefnemers, vzw´s, stakeholders,..) met enkele criteria en een duidelijke binding met het landschapspark de Merode.

Het belevingslabel ´de Merode´ biedt de mogelijkheid om:
• jouw producten en diensten in de kijker te zetten;
• deel uit te maken van een netwerk van ondernemers die actief werken aan de promotie en de beleving van landschapspark de Merode;
• actief ingepast te worden in de promotie van landschapspark de Merode: folder, website en facebook;
• mee opgenomen te worden in promotiekanalen van partners van landschapspark de Merode;
• opgenomen te worden in nieuwe toeristische producten;
• 1 jaar gratis kennis te maken met dMO (de Merode ondernemers):netwerkvergroting, samenwerking met andere ondernemers;
• gratis deel te nemen aan de Merodehappening, extra aandacht te krijgen in de onthaalstand en de promotiecampagne hierrond;
• betrokken te worden bij netwerk- en infomomenten over landschapspark de Merode;
• deel te nemen aan gerichte vorming (storytelling);
• voorkeurpartner te zijn in nieuwe initiatieven en samenwerking met partners van landschapspark de Merode.

Meer info

  •  dienst Gerhagen, Infopunt Poort Gerhagen, Bosmuseum,
    Zavelberg 10, 013 35 02 42, jan.verheyen@tessenderlo.be,
    www.tessenderlo.be

  • projectsecretariaat de Merode, Diestsebaan 28, 2230 Herselt,
    www.demerodeonline.be