Aangifte overlijden doodgeboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, kort voor of kort na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden opgesteld worden.  Dit gebeurt meestal op vraag van de familie door een begrafenisondernemer.

Voorwaarden

De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden). Werd het kind geen 6 maanden gedragen, dan kan je een aangifte doen maar het is niet verplicht.

Hoe aanvragen

De aangifte gebeurt bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden.

De aangifte kan gedaan worden door de ouders of door de begrafenisondernemer.

Regelgeving

27 APRIL 1999. - Wet tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond.
 

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 48
e-mail
burgerzaken@tessenderlo.be
Vandaag gesloten

Maak hier je afspraak