eID - Elektronische identiteitskaart

Maak een afspraak om je eID aan te vragen

Maak een afspraak om je eID af te halen


IDENTITEITSBEWIJZEN ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART

 • Je identiteitskaart is het bewijs dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister in België. Je kan er je nationaliteit en je identiteit mee aantonen.

 • Het gemeentebestuur reikt ook een identiteitskaart uit voor Belgische kinderen die de volle leeftijd van 12 jaar bereikt hebben en nog geen 15 jaar oud zijn. Je moet je identiteitskaart vanaf de leeftijd van 15 jaar altijd bij je hebben op de openbare weg.

 • De elektronische identiteitskaart is niet alleen geldig in België, maar het is eveneens een reisdocument binnen de lidstaten van de Europese Unie, in enkele grenslanden van de
  Unie, alsmede in enkele verder gelegen landen die een toeristische trekpleister vormen.

 • De kaart dient als elektronisch identificatiemiddel en ze biedt de mogelijkheid om je elektronische handtekening te gebruiken. De kaart laat toe op een beveiligde en betrouwbare wijze te communiceren met openbare of privé-instellingen en ondernemingen. De voorwaarde om met de elektronische identiteitskaart te kunnen werken, is dat je computer voorzien is van een kaartlezer. De elektronisch leesbare informatie is dezelfde als de informatie die met het blote oog leesbaar is.

 • Op de identiteitskaart staan je naam, je eerste twee voornamen voluit en de eerste letter van je derde voornaam, je nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, de kaartbenaming en het kaartnummer, de geldigheidsduur van de kaart, je foto, je rijksregisternummer en de plaats van afgifte van de kaart.

 • Voorts bevat de kaart de handtekening van de houder en die van de overheid.

 • Op de kaart is het adres onzichtbaar opgeslagen zodat de kaart niet bij iedere verhuis moet vervangen worden. De andere onzichtbare gegevens hebben te maken met de beveiliging en de identificatie van de eigenaar van de kaart. Vanaf einde 2020 zal de nieuwe elektronische identiteitskaart een nieuwe lay-out gekregen hebben die de oude uit 2002 vervangt.  Op die manier voldoet de nieuwe eID aan de strenge internationale regels die als doel hebben identiteitscontroles efficiënter te laten verlopen. De nieuwe kaart is dus een nog veiliger en universeler reisdocument.


Enkele belangrijke wijzigingen:

 • De nieuwe eID bevat vingerafdrukken. Dit nieuwe element wordt toegevoegd om de strijd tegen identiteitsfraude op te voeren. De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip van de kaart (geen centrale databank) en zijn beveiligd. Enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze chip uitlezen.

 • De integratie van vingerafdrukken ligt in lijn met de Europese Verordening 2019/1157 van 20 juni 2019 die de lidstaten verplicht vingerafdrukken op te nemen op hun identiteitskaarten.

 • De foto staat aan de linkerkant in plaats van rechts.

 • Een geperforeerd beeld van de foto is terug te vinden op de achterkant van de kaart.

 • De contact chip staat op de achterkant van de kaart waardoor de kaart op een andere manier in de kaartlezer moet gestopt worden.

 • Als nationaliteit wordt niet langer “BELG” maar “BEL” vermeld, conform de ICAO-regels.

 • De kaart heeft een andere tint van kleuren.

 • De huidige eID-kaarten die in omloop zijn zullen worden vervangen op het einde van hun geldigheidsperiode of eerder bij aangifte van een verlies, diefstal of beschadiging van de kaart of andere reden zoals niet gelijkende foto, verandering van naam, …

 • Je hoeft dus geen nieuwe eID aan te vragen zolang u uw oude kaart nog heeft en deze nog geldig is.

 • Je zal op het einde van de geldigheidsperiode van jouw kaart een oproepingsbrief in de bus ontvangen om deze oude kaart te komen vervangen.

Let op! Houd je PUK-code goed bij. Vanaf 1 januari 2016 betaal je € 5,00 als je een herdruk van je PUK-code wil aanvragen.

Hoe aanvragen

De identiteitskaart wordt uitgereikt aan alle Belgen van minstens 12 jaar door de gemeente van de hoofdverblijfplaats. Op het einde van de geldigheidsperiode start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. Je ontvangt hiervoor een oproepingskaart.

Je meldt je met de oproepingskaart aan bij de gemeente van je hoofdverblijfplaats.
Drie tot vier weken na de aanvraag krijg je een brief om te melden dat je identiteitskaart klaar ligt.

In de deze gevallen moet je zelf een vernieuwing aanvragen:

 • bij verlies, diefstal of beschadiging van je kaart;
 • als je pasfoto niet meer gelijkend is;
 • als je van naam, voornaam of geslacht wijzigt;
 • na een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping.

Kostprijs

De kostprijs van een eID is € 20,00 en een duplicaat kost € 25,00.

De kostprijs voor de spoedprocedure is € 200,00.

Let op! Houd je PUK-code altijd goed bij. Je betaalt € 5 als je een nieuwe PUK-code wil aanvragen.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van je elektronische identiteitskaart:

 • je oproepingskaart;
 • een recente pasfoto die aan de voorwaarden voldoet die op de oproepingskaart staan;
 • je huidige identiteitskaart. Als je die kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, neem dan het vervangingsattest van de politie mee.

Bij het afhalen van je elektronische identiteitskaart:

 • je oude identiteitskaart of het bewijs van verlies/diefstal;
 • de ontvangen PIN- en PUK-code.
eID

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 48
e-mail
burgerzaken@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur

Maak hier je afspraak