Zorgwonen of kangoeroewonen

Zorgwonen of kangoeroewonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom, van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voorwaarden

Je woning is een zorgwoning als voldaan is aan onderstaande voorwaarden.

 • In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.

 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning.

 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.

 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).

 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste twee oudere personen van 65 jaar of ouder;
  • ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen:
   • personen met een handicap;
   • personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering;
   • personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen.

 • De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Hoe aanvragen

Wie een zorgwoning wil inrichten moet dit met een meldingsformulier aangeven bij het gemeentebestuur. Je kunt dit formulier hiernaast downloaden.

Als je aan de voorwaarden voldoet registreert het gemeentebestuur in het Rijksregister dat jouw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van de woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

Openingsuren & contact

afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 74
e-mail
ruimtelijkeordening@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur

Maak hier je afspraak