GECORO – Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening

De GECORO, Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het decreet op de ruimtelijke ordening geeft de Gecoro een aantal opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met de ruimtelijke planning.

De GECORO speelt een rol bij de totstandkoming van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De adviesraad geeft advies over het ontwerp, bundelt en coördineert de opmerkingen, klachten en adviezen van het openbaar onderzoek en geeft een gemotiveerd advies aan de gemeenteraad die het plan definitief vaststelt.

Samenstelling

  • Deskundigen inzake ruimtelijke ordening, waaronder de voorzitter;
  • mandaten voor verschillende maatschappelijke geledingen (milieu en natuur, handelaars, landbouw, werkgevers en zelfstandigen, jeugd, senioren, gezinnen, sociale huisvestingsmaatschappijen);
  • eén vaste secretaris, niet stemgerechtigd;
  • afgevaardigden voor de politieke partijen, niet stemgerechtigd;
  • de schepen van Ruimtelijke Ordening van de gemeente Tessenderlo, niet stemgerechtigd.

Voor wie

Organisatie - Onderneming - Burger

Meer info

De GECORO is een adviesraad van de gemeente Tessenderlo.

Openingsuren & contact

afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 74
e-mail
ruimtelijkeordening@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur

Maak hier je afspraak