Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk terras

Handels- en horecazaken met een vergunning om drank en eten te serveren kunnen een toelating vragen voor het plaatsen van een tijdelijk terras.

Als je je terras permanent wilt opstellen heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig.

Voor wie

Onderneming

Voorwaarden

De voorwaarden en modaliteiten zijn vastgelegd in een politiereglement.