Verkavelingsvergunning

Wil je een grond verdelen in meerdere bouwloten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een verkavelingsvergunning nodig.

Neem voor meer informatie contact op met de dienst Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid of neem een kijkje op www.ruimtevlaanderen.be.

 

Voor wie

Organisatie – Onderneming – Burger

Hoe aanvragen

Een verkavelingsvergunning vraag je aan bij de dienst Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid. Het dossier wordt meestal samengesteld door een landmeter.

Kostprijs

Een verkavelingsvergunning kost 50 euro.

Meer info

Meer informatie vind je in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.