Stedenbouwkundige vergunning

Wanneer je werken uitvoert is het de algemene regel dat je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt.

Je hebt dus een vergunning nodig als je gaat:

 • bouwen;
 • verbouwen;
 • slopen;
 • graven;
 • bomen kappen;
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen;
 • ...

Voor een aantal kleinere werken is er geen stedenbouwkundige vergunning nodig of is het voldoende dat je de werken meldt bij het gemeentebestuur.

In beide gevallen mogen de werken niet strijdig zijn met bijvoorbeeld:

 • stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen;
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen;
 • bijzondere plannen van aanleg;
 • voorschriften van verkavelingsvergunningen;
 • regelgeving over monumenten en landschappen;
 • ...

Voor wie

Organisatie – Onderneming – Burger

 

Voorwaarden

Op de website www.ruimtevlaanderen.be kan je nagaan of je een vergunning nodig hebt.

Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn neem je best altijd vooraf contact op met de dienst Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid.

Hoe aanvragen

Een stedenbouwkundige vergunning vraag je aan bij de dienst Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid.

Deze dienst kan je de nodige aanvraagformulieren bezorgen, samen met een duidelijke uitleg.

Kostprijs

Een stedenbouwkundige vergunning kan je krijgen vanaf 20 euro.

Meer info

Meer informatie vind je in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.