Mobiliteitsplan 2020

Goedkeuring mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan behandelt “duurzame verkeerscirculatie”. Het duurzame mobiliteitsscenario voorziet gefaseerde maatregelen die de verkeerscirculatie sturen met aandacht voor verkeersveiligheid en -leefbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en milieuaspecten. In het beleidsplan worden alle maatregelen volgens prioriteit en timing opgesomd met hun doelstellingen. De realisatie van sommige maatregelen is al gestart: bijvoorbeeld de realisatie van fietspaden op de Hulsterweg, de opmaak van een fietsbeleidsplan en de realisatie van een Trage Wegennetwerk.

Hiernaast vind je de documenten van het nieuwe mobiliteitsplan.