Kind in Nood vzw

Het project Kind in Nood richt zich tot kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in kansarme gezinnen en (ernstige) psychosociale of psychiatrische problemen vertonen of een duidelijk risico lopen op de ontwikkeling van dergelijke problematiek op latere leeftijd.

De inhoudelijke ondersteuning gebeurt door het kinder- en jongerenteam binnen de vzw Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

Meer info

  • Sociale dienst van het OCMW, Solveld 32, 013 66 17 50
    Zitdag: elke woensdag- en donderdagvoormiddag van 09.00 tot 12.30 uur na afspraak in de site Russelberg, Gerhagenstraat 58 bus 4
  • CGG: 011 42 49 31