Kind in Nood vzw

Het project Kind in Nood richt zich tot kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in kansarme gezinnen en (ernstige) psychosociale of psychiatrische problemen vertonen of een duidelijk risico lopen op de ontwikkeling van dergelijke problematiek op latere leeftijd.

Kino is een werking binnen het Centrum Geestelijke Gezondheid (CGG) waar de hulpverlening aangepast wordt aan de noden van deze kinderen en gezinnen.
Dit betekent laagdrempelig werken en toeleiden naar gepaste hulpverlening door:
• snel in te spelen op de vraag;
• aanklampend te werken;
• huisbezoek indien nodig;
• samen te werken met andere hulpverleners die betrokken zijn in het gezin.

De medewerkers van Kino werken enkel op afspraak in de locatie site Russelberg, Gerhagenstraat 58 bus 4 (boven kinderdagverblijf ’t Letterbergske).

Meer info

  • bel 011 42 49 31 om een eerste afspraak te maken, geef je gegevens door en een Kino-medewerker contacteert je om verder te bekijken op welke manier je geholpen kan worden.
  • dienst Projectwerking, sociaal huis, postadres Markt 15A, locatie
    te bereiken via Gerhagenstraat 39, 013 67 95 93,
    lotte.nuyts@tessenderlo.be, www.tessenderlo.be
kino

Openingsuren & contact

dienst Projectwerk

adres
Postadres: Markt 15A (te bereiken via Gerhagenstraat 39)3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 67 95 93
e-mail
lotte.nuyts@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur

Let op: alleen op afspraak!

Sociale dienst

adres
Postadres: Markt 15A (te bereiken via Gerhagenstraat 39)3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 66 17 50
e-mail
sociale.dienst@tessenderlo.be
Vandaag gesloten

Let op: alleen op afspraak!