Pensioenzitdag

Afhankelijk van je beroepsloopbaan als bediende, arbeider, zelfstandige of ambtenaar, geniet je van een werknemerspensioen, een pensioen voor zelfstandigen of een ambtenarenpensioen.
Een gemengde loopbaan geeft recht op pensioen uit twee of drie stelsels. Elk pensioenstelsel kent zijn eigen specifieke regels.


Hulp nodig bij het indienen van je pensioenaanvraag?

Vragen over de opvolging van je pensioendossier of een eventuele raming van je pensioen?

  • tijdens de zitdag van de pensioendiensten in de kantoren van het sociaal huis:
    • RVP (Rijksdienst voor Pensioenen voor Werknemers) om de twee maanden, op de vierde donderdag van de maand, zitdag van 09.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 15.30 uur.
    • RSVZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Zelfstandigen) elke vierde donderdag van de maand van 09.00 tot 11.00 uur.


LET OP! De pensioenzitdagen in het sociaal huis zijn momenteel geannuleerd omwille van de corona-pandemie. Vanaf 6 september wordt dit terug opgestart.

Voor wie

Werknemers

De pensioenexpert houdt ongeveer om de twee maanden, op de vierde donderdag van de maand, zitdag van 09.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 15.30 uur.

Zelfstandigen

De pensioenexpert houdt iedere vierde donderdag van de maand zitdag van 09.00 tot 10.00 uur.

Meer info

Werknemers kunnen ook terecht bij het kantoor in Hasselt (Ridder Portmansstraat 16) en dit elke werkdag, na afspraak. Bel het nummer 1765 en druk dan 1 - 1 - 6025.

Ambtenaren kunnen terecht bij het kantoor in Hasselt (Ridder Portmansstraat 16) en dit elke dinsdag en woensdag, na afspraak. Bel het nummer 1765 en druk dan 1 - 1 - 6025.

Deze pensioenpunten blijven tot nader order gesloten omwille van corona.  Wij verwijzen graag naar de website voor eventuele vragen https://www.sfpd.fgov.be/nl/gevolgen-corona.

pensioen

Openingsuren & contact

Sociale dienst

adres
Postadres: Markt 15A (te bereiken via Gerhagenstraat 39)3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 66 17 50
e-mail
sociale.dienst@tessenderlo.be
Vandaag gesloten

Let op: alleen op afspraak!