Projecten in het Zuiden van de GROT

De GROT ontvangt jaarlijks een Gemeentelijke OntwikkelingsBijdrage (GOB) van het gemeentebestuur. Met deze toelage worden jaarlijks een aantal projecten in het Zuiden financieel ondersteund.

Voor 2019 werden onderstaande projecten gekozen.

Damiaanactie – Nigeria (€ 1.500,00)

Nigeria is nog steeds een van de landen waar lepra een endemische ziekte is. Vooruitgang op het gebied van leprabestrijding is mogelijk gemaakt door gezamenlijke inspanningen van het nationale tbc- en lepraprogramma en de actieve steun van de ontwikkelingspartners zoals Damiaanactie en de Wereldgezondheidsorganisatie.

Ago Ireti Leprosy Settlement is de enige leprakolonie in Akure City, de hoofdstad van de staat Ondo in het zuidwesten van Nigeria. De leprakolonie is er voor patiënten met verschillende soorten handicaps en de meeste van hen worden door hun familie afgewezen.

Het grootste probleem in de leprakolonie is het gebrek aan toiletten op dit moment. De bestaande toiletten gingen bijna een jaar lang stuk en de patiënten moeten gebruik maken van bosjes in de omgeving om hun natuurlijke behoeftes te doen.
 
De doelstelling is het verbeteren van de levensomstandigheden en de hygiëne van leprapatiënten. De bouw van 2 blokken van elk 5 toiletten en watertanks installeren.

Tusobola Organization – Oeganda (€ 1.500,00)

Het betreft een project in Mafubira - Oeganda. Opvang en begeleiding van straatkinderen, kleine kinderen naar school sturen, weeskinderen opvangen en begeleiden, volwassenen en gehandicapten de mogelijkheid geven om een opleiding te volgen. Men betaalt hiervoor schoolgelden (voor 10 lagere en 2 secundaire leerlingen) en koopt  materiaal en gereedschap aan voor beroepsopleidingen.

De leerkrachten die de mensen komen opleiden voor kapster, naaister, houtbewerking en handwerken worden ook deels door Tusobola betaald.

Ook het materiaal dat ze nodig hebben om te naaien, in het kapsalon of om te kunnen handwerken wordt gefinancieerd.

Vrienden van Senagal – Senegal (€ 1.500,00)

Ieder kind heeft recht op onderwijs! Daar staan De Vrienden Van Senegal voor.

Door gebrek aan schoolgebouwen en middelen kunnen honderden kinderen niet naar school gaan. Door lokale projecten zorgen wij ervoor dat de inwoners zowel werk als onderwijs krijgen. Wij werken niet voor onze scholen maar voor HUN scholen. Het zijn HUN projecten en wij als De Vrienden Van Senegal steunen onze Senegalese partners om dat te kunnen realiseren.

Zo hebben we reeds verschillende scholen helpen uit de grond duwen. In 2019 starten we met een bouwproject van de lagere school met 6 basisonderwijs klassen. Te beginnen met de muur rond het terrein en materialen voor de klaslokalen.

Oxfam – COOPASA (€ 1.500,00)

Oxfam-Wereldwinkels biedt kleine cacaoboeren een kans op ontwikkeling, door te werken in coöperatieve structuren. Coopasa is gevestigd in Agboville, op 45 km van Abidjan, de economische hoofdstad van Ivoorkust. De organisatie is opgericht in 2009. De voorbije jaren commercialiseerde Coopasa tussen 100 en 150 ton cacao.

In 2019 voorzien we enkele investeringen:

- spaarsysteem voor leden om leningen aan te gaan om de bodem van hun plantages te bemesten;
- expertise om de staat van de plantages te evalueren om een begeleidingstraject op te zetten;
- aankoop van 2 motoren die de coöperatie toelaten cacao bij haar leden op te halen die geen berijdbare wegen hebben;
- opvolging en bijsturing met de steun van Inades Formations.

senegal

Openingsuren & contact

dienst Communicatie & Onthaal

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 60
e-mail
communicatie.onthaal@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

Maak hier je afspraak