Werkwinkel

Wie werk zoekt, kan terecht bij de Werkwinkel in Beringen, Koolmijnlaan 58, telefoon 011 45 66 10.

Vanaf 3 juni 2019 wijzigt de vrije inloop naar de maandag- en donderdagvoormiddag  van 09.00 tot 12.00 uur.