Openbaar onderzoek RUP Hulsterweg

Van 8 april tot en met 7 juni 2019 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hulsterweg.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hulsterweg werd voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad van 25 maart 2019. Het RUP vervangt, op het moment van haar definitieve vaststelling en binnen haar plangebied, de voorschriften van het gewestplan en heft eveneens delen van bestaande BPA’s op.

Dit plan omvat het gebied gelegen tussen de dorpskern van Tessenderlo en de dorpskern van Hulst, meer bepaald gaat het over de zone gelegen aan de Stationsstraat en Hulsterweg, tussen de Spoorwegstraat en de gemeentelijke begraafplaats Hoogveld.
Binnen dit plan werd gezocht naar een meer duurzame ontwikkeling voor wonen, maar ook voor handel en bedrijvigheid.

Over het RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd dat loopt vanaf maandag 8 april 2019 tot en met vrijdag 7 juni 2019.

Het dossier ligt tijdens het openbaar onderzoek ter inzage op het gemeentehuis van Tessenderlo, afdeling Ruimtelijke Planning en Vergunningenbeleid, Markt 15A, 3980 TESSENDERLO,  tijdens de openingsuren.

Het dossier is ook online raadpleegbaar. Je kunt hiernaast (linksonder) de documenten downloaden.

Ook wordt er een communicatiemoment voorzien om vragen van betrokkenen te beantwoorden. Dit vindt plaats op maandag 6 mei, doorlopend van 14.00 tot 19.00 uur, in het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke Planning & Vergunningenbeleid).  

Iedereen die over dit uitvoeringsplan bezwaren of opmerkingen wil maken, moet ze schriftelijk (per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs) bezorgen aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Markt 15A, 3980 TESSENDERLO), uiterlijk op vrijdag 7 juni 2019 om 10.00 uur.

STAND IN DE PROCEDURE

  • Voorlopig vastgesteld op 25 maart 2019
  • Openbaar onderzoek van 8 april tot en met 7 juni 2019
  • Definitieve vaststelling nog niet gebeurd
  • Publicatie in staatsblad nog niet gebeurd
  • Nog niet van kracht