Leefloon

Het leefloon is één van de vormen van het recht op maatschappelijke integratie.
Het is een minimuminkomen voor personen die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld bereid zijn om te gaan werken.

Het sociaal huis Tessenderlo gaat na of de inkomsten van de cliënt lager zijn dan het leefloonbedrag en of men niet op een andere manier over bestaansmiddelen kan beschikken.
Het equivalent leefloon is een financiële steun die door het sociaal huis aan personen wordt toegekend die geen recht hebben op het leefloon maar die zich in een gelijkaardige behoeftige situatie bevinden.

Het leefloon/equivalent bedraagt voor:

  • samenwonende personen: € 639,27* (op maandbasis)
  • alleenstaande personen: € 958,91* (op maandbasis)
  • persoon met gezinslast: € 1.295,91* (op maandbasis)

De aanvraag doe je bij de Sociale dienst van het sociaal huis. De maatschappelijk assistent voert een uitgebreid sociaal onderzoek om na te gaan of een cliënt aan alle voorwaarden voldoet.

leefloon

Openingsuren & contact

Sociale dienst

adres
Postadres: Markt 15A (te bereiken via Gerhagenstraat 39)3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 66 17 50
e-mail
sociale.dienst@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur

Let op: alleen op afspraak!