Vrijwilligerswerk bij dienstencentrum Den Heuvel

Heb jij vrije tijd, geduld en een gave om te luisteren naar anderen of anderen te helpen?
Wij zijn op zoek naar jou!

Wij zoeken:
• cafetariamedewerkers: minstens één voor- of namiddag per week drankjes aan onze bezoekers serveren;
• restaurantmedewerker: maaltijden serveren aan de bezoekers van het seniorenrestaurant en achteraf opruimen;
• begeleider van een cursus of activiteit;
• vrijwillige chauffeurs van onze Minder Mobielen Centrale: mensen vervoeren die omwille van hun leeftijd, handicap of ziekte problemen ondervinden om zich te verplaatsen. Je ontvangt hiervoor een kilometervergoeding van € 0,30 per km. Je bepaalt zelf hoeveel tijd per week je wilt besteden. Enige voorwaarde is dat je graag met de wagen rijdt en graag met mensen omgaat;

Wij bieden:
• verzekering;
• dankbaarheid van de bezoekers van het dienstencentrum;
• een zinvolle tijdsbesteding;
• een groep toffe vrijwilligers;
• vorming, begeleiding en ondersteuning;
• een open en uitnodigende sfeer.

Voor wie

Iedereen vanaf 16 jaar die zich minstens één halve dag per week kan vrijmaken.

Voorwaarden

• je gaat graag en respectvol met mensen om;
• je bent ouder dan 16 jaar en bent graag nuttig bezig;
• je kan zelfstandig een taak uitvoeren;
• je bent minstens één halve dag per week vrij.

Hoe aanvragen

Bij Berlinde Cools, centrumleider van dienstencentrum Den Heuvel.