Toelating schenken sterkedranken

Voor wie?

Wil je tijdens occasionele gebeurtenissen, die niet ingericht worden als privé-gebeurtenissen, zoals fuiven, beurzen, … sterke dranken aanbieden dan moet je voorafgaandelijk toelating krijgen van het College van burgemeester en schepenen. 

Jeugdverenigingen kunnen hiervoor een aanvraag doen bij de Jeugddienst door gebruik te maken van het evenementenformulier. Andere verenigingen of organisatoren kunnen een aanvraag doen bij de dienst Preventie.

Wat is sterkedrank?

  • Alcoholische dranken met meer dan 1,2% vol gedistilleerde alcohol zoals alcoholpops, pisang, campari, whisky-cola, gin-tonic, jenevers, …
  • Alcoholische dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 22% vol.

Wat is geen sterkedrank?

Bieren, wijnen, mousserende en andere al dan niet gegiste dranken en tussenproducten zoals martini, porto en sherry.

Opgelet!

Cocktails op basis van sterkedranken ongeacht volumeverhouding vallen steeds onder de regelgeving van sterkedranken.

Hoe aanvragen

De aanvraag moet minstens 3 à 4 weken op voorhand  aangevraagd worden met een schrijven gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen.

In deze aanvraag moet je duidelijk omschrijven om welke fuif of evenement het gaat, welk soort sterkedrank er zal geschonken worden en waar en wanneer het zal plaatsvinden.

Openingsuren & contact

dienst Interne Veiligheid

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 93
e-mail
preventie@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur