Algemene informatie WZC Heuvelheem

Het WZC Heuvelheem is gelegen net buiten het centrum van Tessenderlo en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We hebben een opnamecapaciteit van 90 bedden waarvan 51 bedden erkend zijn als RVT-bed. Dit zijn bedden die bestemd zijn voor bewoners met zware zorgbehoefte. Er is één bed voorbehouden voor tijdelijke opvang van bewoners: Centrum voor Kortverblijf.

Onze afdelingen

Van de zes afdelingen is één afdeling met twaalf kamers voorbehouden voor bewoners met ernstige dementie en wegloopgedrag. Op de vijf andere afdelingen zijn bewoners gehuisvest die omwille van verschillende redenen kozen om naar het WZC te verhuizen (lichamelijke hulpbehoevendheid, dementie, sociale isolatie, gebrek aan mantelzorg, …).

Per afdeling is er een gemeenschappelijk dagverblijf en een eetkamer.

Onze kamers

Alle kamers zijn eenpersoonskamers, volledig bemeubeld en met een eigen badkamer, telefoon en koelkast. Uiteraard staat het de bewoners vrij om in overleg met de directie de kamer met eigen klein meubilair een persoonlijke toets te geven.

Onze cafetaria

Het WZC beschikt over een ruime cafetaria voor de bewoners en hun bezoekers en een kleine “stille ruimte“ die o.a. kan gebruikt worden als gebedsruimte.

Onze cafetaria is elke dag open van 13.45 tot 17.15 uur.

Ons team van professionele medewerkers

Een gemotiveerd team van verpleegkundigen en verzorgenden biedt deskundige verzorging aan onze bewoners en er is begeleiding door onze referentieverpleegkundige dementie.

Er is ook aangepaste begeleiding door onze ergotherapeute en kinesisten.

Een gedreven team van begeleiders van wonen en leven, kinesisten en de ergotherapeut zorgen voor een goed gevulde activiteitenkalender, aangepast aan de specifieke noden van onze bewoners.

Het Palliatief Support Team en onze Coördinerend en Raadgevend Arts, Dokter Bertels ondersteunt onze medewerkers. Het palliatief team bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, de hoofdverpleegkundigen, de directie en de animatie.

Onze keuken

In onze eigen grootkeuken worden dagelijks verse, gevarieerde maaltijden bereid voor onze bewoners, het seniorenrestaurant en de warme maaltijdbedeling aan huis. Op doktersvoorschrift worden er ook dieetmaaltijden bereid. Elke dag is er keuze tussen twee menu’s.

Bekijk hier enkele foto's van ons woonzorgcentrum.

Voorwaarden

 • Volgens het opnamereglement moeten kandidaat-bewoners in principe de minimumleeftijd van 65 jaar bereikt hebben en gedurende minstens 2 jaar in Tessenderlo gedomicilieerd zijn en er effectief verblijven;
 • de datum van inschrijving op de wachtlijst bepaalt de rangorde.

Het reglement krijg je op aanvraag.

Hoe aanvragen

Inschrijven kan enkel op afspraak, bij onze maatschappelijk assistente ouderenzorg in het woonzorgcentrum.

Ilse Gys, 013 67 95 96, ilse.gys@tessenderlo.be

Kostprijs

 • Dagprijs per persoon: € 48,09 (1 februari 2021)

 • Dagprijs echtpaar: € 84,16 (1 februari 2021)

Wat is inbegrepen in de dagprijs?

 • kosten voor huisvesting en verzorging;
 • aansluiting TV en telefoon;
 • koelkast;
 • het door het WZC ter beschikking gestelde incontinentiemateriaal;
 • de door het sociaal huis ter beschikking gestelde frisdranken bij de maaltijden en op de kamer;
 • prestaties geleverd door de voetverzorgster van het sociaal huis (eens per zes weken);
 • onkosten voor kinesitherapeutische prestaties voor RVT-gerechtigde residenten;
 • beperkte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (voor ongevallen die zich voordoen op ogenblikken dat de resident zich onder begeleiding/toezicht van medewerkers van het WZC bevinden).

Wat is niet inbegrepen in de dagprijs?

 • Zakgeld;
 • wassen van persoonlijk beddengoed en linnen;
 • kapper en droogkuis;
 • persoonlijke kosten - schoonheidsproducten;
 • kosten voor individuele verzorgingsmaterialen en individuele hulpmiddelen (tandprothese, bril,...);
 • medische en farmaceutische onkosten;
 • onkosten voor kinesitherapeutische prestaties voor ROB-gerechtigde residenten;
 • prestaties geleverd door een voetverzorgster die niet aan het sociaal huis verbonden is;
 • herstelling van persoonlijk linnen;
 • mutualiteitsbijdrage - lidgeld zorgverzekering;
 • consumpties in de cafetaria;
 • gevoerde telefoongesprekken;
 • ziekenvervoer, hospitalisatie- en begrafeniskosten;
 • lidgeld minder mobiele centrale (MMC).

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart van de kandidaat- bewoner;
 • klever van de mutualiteit;
 • adressen en telefoonnummers van alle contactpersonen;
 • bewijzen van de maandelijkse inkomsten.

Meer info

Je kunt het WZC Heuvelheem rechtstreeks bereiken via 013 66 65 26.