Wekelijks openbare markt

De wekelijkse openbare markt vindt plaats op maandag tussen 08.00 en 12.00 uur op het marktplein, in de Kerkstraat en op de parking Dekenij in het centrum van Tessenderlo.

Marktcommissie

Vanaf 2014 is er een marktcommissie actief in Tessenderlo. De samenstelling kan je opvragen bij de dienst Secretariaat.

Vacante standplaatsen

Als er vacante standplaatsen zijn wordt dit gemeld via de nieuwsberichten op deze website.

Voor wie

Iedereen die in het bezit is van een “machtiging als werkgever” kan voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en zich aanbieden als losse marktkramer.

Je kunt je dan op maandagmorgen om 08.15 uur aanbieden op de hoek van Kerkstraat en Markt. De marktleidster zal je dan een losse standplaats toewijzen.

Als er meerdere geïnteresseerden zijn voor een bepaalde plaats, zal de toewijzing gebeuren op basis van loting. 

Omwille van corona zijn er maatregelen die gelden op de wekelijkse markt.

Hoe aanvragen

Als je in aanmerking wilt komen voor een vaste standplaats kan je een brief schrijven naar het college van burgemeester en schepenen met de vraag een vaste standplaats te krijgen. Daarbij voeg je het ingevulde formulier dat je hiernaast vindt.

Wil je op de kandidatenlijst blijven staan, dan moet je vóór 30 maart van elk kalenderjaar een vernieuwing van je aanvraag doen. Dat kan per post of via secretariaat@tessenderlo.be.  

Kostprijs

Kostprijs van een losse standplaats

  • € 1,20 per lopende meter met een minimum bedrag te betalen van € 3,60.
  • Bij verbruik van elektriciteit wordt respectievelijk € 1,20 of € 1,80 of € 2,40 aangerekend (afhankelijk van soort vermogen: daglicht, spots of groot vermogen).
  • De marktleidster komt na toewijzing van de losse standplaats het te betalen bedrag ontvangen. Hiervoor krijg je een ontvangstbewijs.

Regelgeving

Het geldende marktreglement vind je hiernaast.