Wijzigen naam/voornaam

 
Je naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Zij stellen jou, de overheid en anderen in staat om je te identificeren. 
 
Je kunt uitzonderlijk je familienaam laten wijzigen indien er ernstige redenen zijn en de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring en jou of derden niet kan schaden.
Een voornaamsverandering is mogelijk indien de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring en jou of derden niet kan schaden.
 
Je kunt eventueel je naam én voornaam laten wijzigen.

Voorwaarden

Je kunt een naamsverandering vragen als:
  • je Belg, VN-vluchteling of staatloze bent;
  • je duidelijk motiveert waarom je de naamsverandering wilt;
  • de nieuwe naam of voornaam niet tot verwarring leidt en jouzelf of anderen niet schaadt.

Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wilt dat ook zij van naam veranderen.

Ben je minderjarig dan moet de aanvraag ingediend worden door je ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, zal de andere ouder normaal gezien daarover ingelicht worden.

Kostprijs

Bij een verandering van een familienaam bedraagt het registratierecht 49 euro.
Bij een toevoeging van een naam of partikel en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaal je 740 euro.
 
Een voornaamsverandering kost 490 euro. In bepaalde gevallen is hier een vermindering mogelijk naar 49 euro.

Afhandeling

Je moet je aanvraag schriftelijk indienen bij de FOD Justitie.
De procedure neemt gemiddeld tussen de zes en achttien maanden in beslag.
Door de naamsverandering ben je verplicht ook  je identiteitspapieren te hernieuwen.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Uitzonderingen

In de meest ingewikkelde gevallen kan de politie van je woonplaats (al dan niet op vraag van het parket) een bijkomend onderzoek voeren. De FOD Justitie kan ook aanvullende informatie vragen aan andere instanties.
 

Wat meebrengen

  • Kopie van de geboorteakte (een buitenlandse akte moet vertaald en gelegaliseerd zijn);
  • bewijs van Belgische nationaliteit;
  • recent bewijs van verblijfplaats;
  • uittreksel strafregister;
  • attest samenstelling van gezin.
 

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 48
e-mail
burgerzaken@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur

Maak hier je afspraak