(Her-)Inschrijvingen schooljaar 2018-2019

Nieuwe inschrijvingen

Nieuwe leerlingen kunnen vanaf nu online inschrijven, in de academie kan het vanaf 21 augustus.

Je kunt inschrijven tot uiterlijk 15 september. 

Online inschrijven en betalen kan voor iedereen via volgende link: https://mijnacademie.be/amwtessenderlo 

Er zijn proeflessen tijdens de week van 10 september!


Herinschrijvingen - nog tot 15 juli (enkel online)

Deze moeten gebeuren via https://mijnacademie.be/amwtessenderlo

Omdat onze ganse structuur vanaf september wijzigt geef ik u graag enkele richtlijnen mee.

We spreken niet meer van Lagere, Middelbare of Hogere Graad maar van:

Graad 1 = initiatie (6 & 7 jarigen)
Deze initiatie wordt in Tessenderlo en Oostham voorzien onder de vorm van ?musical for kids?. Een woord- en muziekleerkracht werken samen toe naar een totaalvoorstelling met zingen, musiceren en acteren. Zie ook de folders die je hiernaast kunt downloaden.

Graad 2: Dit is de vroegere Lagere Graad. = 4 jaar (2.1/2.2/2.3 & 2.4)
Je volgt deze vanaf het derde leerjaar (enige uitzondering zijn de mensen die dit schooljaar in de initiatie zitten of te vroeg begonnen zijn)

Je volgt vanaf het eerste jaar een instrument (1 uur) en Muziekatelier (2 uur) d.i. de vroegere AMV
Opgelet: bij sommige klassen verlopen deze niet tweemaal maar slechts eenmaal in de week.

Graad 3: Dit is de vroegere Middelbare Graad (3.1 3.2 & 3.3)
Je volgt hier je instrument (1u), Groepsmusiceren (1u, afkorting =GM) en Muzieklab (1u).

Graad 4: Dit is de voormalige Hogere Graad (4.1 4.2 & 4.3)
In deze graad volg je instrument (1u) en Groepsmusiceren (GM) (1u).


Specialisatie-graad

Deze graad bestond in het verleden niet en is bedoeld om leerlingen te laten verdiepen of hen de mogelijkheid te geven zich klaar te stomen voor een professionele opleiding.

Er is geen onderscheid meer tussen een optie samenspel en instrument. De algemene optie vanaf de 4de Graad is die van ?Vertolkend Muzikant?. Hiernaast is er een optie ?Creërend Muzikant?.

Belangrijk!

De deadline voor herschrijvingen is normaliter 30 juni. Nadien bent u door de hervormingen niet meer zeker van uw plaats. Door de vertraging die we hebben door de aanpassingen aan de software wordt deze deadline eenmalig verlengd tot 15 juli.


Inschrijven kan enkel online, deze is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld. Als blijkt dat we u niet kunnen helpen zoals u dat wenst dan kan u tot uiterlijk 25 september uw inschrijving annuleren en uw inschrijvingsgeld terugvorderen. Na deze datum kan dat niet meer.


Tweede instrumenten

Indien je vandaag een tweede instrument speelt en dit wil blijven doen volgend schooljaar dan zet je dit best bij de opmerkingen die je kan geven bij het afsluiten van de online-inschrijving. We bekijken na het afsluiten van de inschrijvingen (15 september) of dit kan.
Schuinzitten kan niet meer : d.w.z dat leerlingen die beslissen het eerste instrument te laten vallen voor het tweede instrument in de hoogst behaalde graad geplaatst worden. Ook voor andere schuinzitters zoeken we een haalbare oplossing.


Tenslotte: Indien er iets aan de voorgestelde inschrijving moet wijzigen dat u zelf niet kan dan (bijvoorbeeld de plaats waar je les wil volgen) kan je twee mogelijke dingen doen:

  • je schrijft je in en zet de gevraagde aanpassingen bij de opmerkingen. Het secretariaat past dit na (of tijdens) de vakantie voor je aan;

  • je onderbreekt de inschrijving en stuurt ons een mail (academie@tessenderlo.be). Je kan dan de inschrijving afwerken na de aanpassing.

Meer info

INSCHRIJVINGSGELDEN

Jongeren tot 18 jaar: € 65

Volwassenen van 18 t/m 24 jaar: € 129 (attest kindergeld is niet meer nodig)

Volwassenen vanaf 25 jaar: € 307

 

Verminderd tarief (steeds bewijzen of attesten meebrengen, vanaf 2015 kunnen we enkel het attest invaliditeit uitgereikt: door de FOD aanvaarden)

Jongeren tot 18 jaar: € 42

Volwassenen € 129

 

HUURGELD MUZIEKINSTRUMENTEN: € 50 per schooljaar

Administratie- en kopieerkosten: € 12

musiceren

Openingsuren & contact

Academie voor Muziek & Woord

adres
Stationsstraat 403980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 66 67 59
e-mail
academie@tessenderlo.be
Vandaag:14.00-18.30 uur