Verplichte keuring van privé-riolering voor afvoer afval- of regenwater

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan je leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet je de privéwaterafvoer laten keuren.

Met "privé-waterafvoer" wordt bedoeld: de leidingen voor de afvoer van afvalwater en/of regenwater tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Voorwaarden

Je moet je privé-riolering laten keuren in de volgende gevallen:

  • vóór de eerste ingebruikname;
  • bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen;
  • na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder;
  • bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein.

Deze keuring is verplicht bij alle aanvragen tot aansluiting of heraansluiting op de openbare riolering (sinds 1 juli 2011).

Hoe aanvragen

  • Alle informatie en een lijst van keurders vind je op de website van Vlario of op de website van De Watergroep. De Watergroep kan je stelsel van de riolering gelijktijdig keuren met drinkwateraansluiting.

  • De duur van een keuring hangt af van de situatie ter plaatse. Gemiddeld duurt een keuring één tot drie uur.

  • Na de keuring krijg je een keuringsattest.

Openingsuren & contact

afdeling Patrimonium

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 82 of 84
e-mail
gemeentewerken@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

Maak hier je afspraak