Klusjesteam

Lokaal bestuur Tessenderlo heeft in samenwerking met De Winning – vzw Werkkans, een klusjesteam.

Wat kan het klusjesteam voor jou doen?

Het klusjesteam doet enkel groenonderhoud.

Taken in de tuin:

 • bomen/struiken snoeien;
 • hagen scheren;
 • onderhoud paden, terrassen en opritten;
 • tuinmeubelen poetsen, terras schrobben;
 • verwilderde tuin opruimen;
 • onkruid verwijderen, schoffelen;
 • gras maaien.

Voor wie

Je behoort tot een van onderstaande categorieën:

 • je hebt recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bij de mutualiteit;
 • je netto belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan:
  Per jaar Per maand
Categorie 1 samenwonenden € 15.754,82 € 1.312,90
Categorie 2 alleenstaanden € 23.632,28 € 1.969,36
Categorie 3 personen met gezinslast € 31.937,78 € 2.661,48
 • je netto belastbaar inkomen is hoger dan de hierboven vermelde bedragen maar je kan een attest van erkenning van handicap van de FOD Sociale Zekerheid voorleggen waarbij minstens twee punten voor vermindering van de zelfredzaamheid bij het deelaspect ?onderhoud van de woning en huishoudelijk werk verrichten?.

 • De contactpersoon van het sociaal huis kan je dossier raadplegen. Je kan bij haar terecht voor meer info over de te behalen punten. 

 • De FOD Sociale Zekerheid beslist na een onderzoek of je al dan niet gerechtigd bent op de vereiste twee punten voor vermindering van de zelfredzaamheid bij het deelaspect ?onderhoud van de woning en huishoudelijk werk verrichten?.

 • Je netto belastbaar inkomen is hoger dan hierboven vermeldde bedragen maar je kan omwille van sociale redenen de taken in er rond het huis en de tuin, het nemen van energiebesparende maatregelen zelf niet verrichten. Na uitvoering van een sociaal onderzoek door het sociaal huis zal een beslissing worden genomen of je al dan niet gebruik kan maken van het klusjesteam.

Hoe aanvragen

Om gebruik te maken van het klusjesteam, doe je een aanvraag bij het sociaal huis van Tessenderlo.

Neem voor de aanvraag één van volgende documenten mee:

 • Identiteitskaart;
 • klever van de mutualiteit;
 • eventueel belastingsaangifte van het laatste aanslag jaar;
 • het sociaal huis gaat na of je in aanmerking komt en vult een aanvraagformulier in (er is enkel tuinonderhoud mogelijk, geen andere klussen);
 • de Winning - vzw Werkkans contacteert je voor een afspraak voor het tuinonderhoud. Het klusjesteam neemt zijn eigen materiaal mee.

Achteraf ontvang je een factuur van gemeentebestuur Tessenderlo met het te betalen bedrag.

Het sociaal huis gaat na of je in aanmerking komt en vult een formulier met jouw aanvraag en de gewenste klus(sen) in.
De Winning – vzw Werkkans contacteert je voor een afspraak om de klus(sen) uit te voeren. Het klusjesteam neemt zijn eigen materiaal mee.
Achteraf ontvang je een factuur van de gemeente Tessenderlo met het te betalen bedrag.

Kostprijs

Je betaalt € 13,00 per uur per werknemer.
Indien je in aanmerking komt, heb je op jaarbasis recht op een maximum van 24 werkuren.

Meer info

Je kan een afspraak maken via 013 66 65 26 of socialedienst.wzc@tessenderlo.be.

klusjes

Openingsuren & contact

woonzorgcentrum Heuvelheem (balie)

adres
Postadres: Markt 15A (te bereiken via Solveld 32)3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 66 65 26
e-mail
heuvelheem@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

Let op: dienstverlening alleen op afspraak!