Orgaandonatie

Maak een afspraak

Online attest aanvragen - krijg je attest onmiddellijk in je mailbox


Orgaandonatie kan een leven redden. Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is transplantatie van een orgaan de laatste mogelijke behandeling.

Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen je organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Wie mag zijn of haar keuze laten registreren?
Dit geldt voor alle personen die in België wonen en in staat worden geacht hun wil te uiten. Dit betreft zowel personen die ingeschreven zijn op het bevolkingsregister als personen die ten
minste 6 maanden op het vreemdelingenregister staan ingeschreven.
Voor een minderjarige of een volwassene die niet in staat is om te beslissen, kan zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, via zijn of haar woongemeente of via zijn of haar behandelde arts, zich verzetten tegen de verwijdering van organen of menselijk lichaamsmateriaal. Voor een minderjarige blijft deze oppositie geldig, mits zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger het niet intrekt, totdat hij of zij meerderjarig is. Op dat moment zal hij of zij zelf zijn keuzes moeten maken, als hij of zij dat wil.

PROCEDURE
De wetgeving werd in 2019 gewijzigd met betrekking tot de modaliteiten voor de registratie van wilsverklaringen in de centrale databank. In het verleden kon men alleen zijn wensen met
betrekking tot orgaandonatie of de donatie van ander menselijk lichaamsmateriaal registreren door naar het gemeentebestuur te gaan. Alleen uw gemeente had de nodige toegang om
uw verklaring in de centrale databank te registreren.
Vanaf nu (en sinds 1 juli 2020) kunt u nog steeds uw gemeente vragen om uw verklaring te registreren, maar u kunt ook uw behandelde arts vragen om het voor u te doen of u kunt het
direct zelf doen, online, via het portaal MijnGezondheid.be (externelink).

Meer info

  • dienst Burgerzaken, gemeentehuis, Markt 15A, 013 35 33 48,
    burgerzaken@tessenderlo.be, www.tessenderlo.be
  • www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/levensbegin-
    en-einde/orgaandonatie
Orgaandonatie

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 48
e-mail
burgerzaken@tessenderlo.be
Vandaag gesloten

Maak hier je afspraak