Uittreksel uit het strafregister

Online attest aanvragen - krijg je attest onmiddellijk in je mailbox

Maak een afspraak

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie, zal men je vragen een uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Je kent dit attest waarschijnlijk nog wel als het vroegere "bewijs van goed gedrag en zeden".

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon worden vermeld. Er zijn drie soorten:

 • Model art. 595: standaardgetuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

 • Model art. 596.1: getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, jachtvergunningen, ....). Je vindt bij Downloads een verkorte lijst van activiteiten waarvoor dit model van toepassing is.

 • Model art. 596.2: getuigschrift, beter bekend als het "minderjarigenmodel", bestemd voor specifieke activiteiten in het bijzijn van kinderen en jongeren  (opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de  jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen).

Details over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel kan je nalezen op de website van de Federale overheidsdienst Justitie.

Hoe aanvragen

Bij de dienst Burgerzaken

Als je het uittreksel moet aanvragen bij de dienst Burgerzaken (in alle gevallen behalve de onderstaande), kan je dat doen door het online aanvraagformulier in te vullen of persoonlijk langs te komen aan het loket na het maken van een afspraak.

Denk er wel om zowel je eID als een door je (toekomstige) werkgever of organisatie ingevuld en getekend formulier voor het aanvragen van een uittreksel uit het strafregister mee te brengen (zie Downloads).

De dienst Burgerzaken verwerkt dan zo snel mogelijk je aanvraag en laat je weten wanneer je attest kan ophalen.

Bij het Centraal Strafregister

In volgende gevallen moet je je wenden tot de dienst Centraal Strafregister om een uittreksel uit het strafregister te krijgen:

 • je hebt geen woon- of verblijfplaats (meer) in België;
 • je vraagt als rechtspersoon (vennootschappen, vzw’s, enz.) het uittreksel aan;
 • je vraagt het uittreksel aan als gemachtigde administratieve instantie;
 • je vraagt het uittreksel aan als gerechtelijke instantie;
 • je bent diplomaat en wenst een uittreksel uit het strafregister te krijgen.

Indien je je uittreksel uit het strafregister moet aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister, kan je dat doen via het contactformulier, per brief of e-mail of aan hun loket.

Lees alle informatie en contactgegevens via hun website: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/documenten/documenten_aanvragen/uittreksel_strafregister.

Vermeld op je aanvraag altijd:

 • je naam en voornaam;
 • je adres
 • je geboortedatum en -plaats
 • je handtekening;
 • de reden voor je aanvraag. 

Voeg hierbij steeds een kopie van je eID of paspoort, alsook een door je (toekomstige) werkgever of organisatie ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

Kostprijs

Het uittreksel uit het strafregister is gratis.

Afhandeling

Vergeet bij het afhalen van het uittreksel uit het strafregister niet je eID mee te brengen.

Kom je het uittreksel aanvragen en/of afhalen voor een andere persoon, dan moet je ook altijd een handgeschreven volmacht en een kopie van zijn/haar identiteitskaart meenemen.