Opmaak RUP Hulsterweg

Het gemeentebestuur heeft beslist om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Hulsterweg op te maken.

Dit plan omvat het gebied gelegen tussen de dorpskern van Tessenderlo en de dorpskern van Hulst, meer bepaald de zone gelegen aan de Stationsstraat en Hulsterweg, tussen de Spoorwegstraat en de gemeentelijke begraafplaats Hoogveld. 
Binnen dit plan wordt gezocht naar een duurzame ontwikkeling voor wonen en voor handel en bedrijvigheid.

Op dit moment is ontwerp van het RUP voorlopig aanvaard door de gemeenteraad en start het openbaar onderzoek (tweede participatietraject) en kunnen de startnota, de scopingnota en de procesnota geraadpleegd worden.

Je kunt hiernaast (linksonder) de documenten downloaden.