Subsidiereglement Lokaal Sportbeleid infrastructuur en activiteiten (2014-11-24)

Datum van afkondiging: 24 november 2014

Datum van bekendmaking: 1 december 2014

 

Sportclubs kunnen hiernaast 4 documenten downloaden, die ze kunnen gebruiken om aanvragen in te dienen bij de Sportdienst.