Klachten

Een klacht is de uiting van ontevredenheid van een burger over het (niet) optreden van het gemeentebestuur.

Bijkomend criterium is dat de ontevredenheid redelijkerwijze had kunnen voorkomen worden.

Een klacht kan dus zowel betrekking hebben op:

 1. een foutief verrichten van een handeling of prestatie;
 2. het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
 3. het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.

Het “(niet) optreden van het gemeentebestuur” kan betrekking hebben op:

 1. een behandelingswijze van een ambtenaar of een politicus;
 2. een termijn;
 3. een beslissing van een ambtenaar.

Afhandeling

Een klacht kan bij het klachtenmeldpunt (dienst Secretariaat) worden ingediend:

 • schriftelijk (Gemeentebestuur Tessenderlo, Markt 15A, 3980 TESSENDERLO);

 • via klachten@tessenderlo.be - zet dan aub KLACHT in de onderwerpregel;

 • een klacht kan niét mondeling worden meegedeeld.

Let op!

 • Een gewone melding, suggestie of mededeling is geen klacht. Meer informatie vind je bij Meldingen.

 • Om je de afhandeling van je klacht vlot te laten verlopen omschrijf je best heel duidelijk de reden voor je klacht.

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 70
e-mail
secretariaat@tessenderlo.be
Vandaag gesloten