Tessenderlo behaalt de 2e FairTradester

In 2010 behaalde onze gemeente de titel van FairTradeGemeente. Een titel waarop we terecht trots mogen zijn. Een FairTradeGemeente wil namelijk op een heel concrete manier bijdragen aan een waardig bestaan voor de kleine boer in het Zuiden en de duurzame producten in het Noorden.

Op 7 oktober 2015 behaalde Tessenderlo de eerste ster. Burgemeester Fons Verwimp mocht deze ster in ontvangst nemen omdat het gemeentebestuur beleidsmatig gedurende de voorbije jaren is blijven inzetten op FairTrade.

Op 11 december 2016 werd de tweede ster uitgereikt, namelijk “FairTradeCommunicatie”. Fons Poel, communicatieverantwoordelijke binnen de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Tessenderlo (GROT) en lid van de trekkersgroep, mocht uit handen van Brenda Vanderheyden, voorzitter van de GROT, de 2e ster in ontvangst nemen.

Hier volgt het interview tussen Brenda en Fons over het belang van deze 2e ster, meer bepaald over communicatie en waarom het zo belangrijk is.

 

Brenda: Waarom is communicatie zo belangrijk?

Fons: Als GROT hebben wij de doelstelling om de Looienaar bewust te maken van de problematiek in het zuiden. Maar ook om hen te laten weten dat FairTrade meer is dan alleen deze problematiek en welke rol onze lokale bio-producenten in dit mooie verhaal spelen. Hierin is communicatie uitermate belangrijk omdat we op deze manier ons verhaal via de verschillende kanalen kenbaar kunnen maken en iedereen op de hoogte kunnen brengen/houden. Zonder communicatie zouden wij als GROT nooit staan waar we vandaag als 2-sterren gemeente staan!

 

Brenda: Wat is de kracht van communicatie?

Fons: Dat is een interessante vraag. Voor mij ligt de kracht van communicatie in de verschillende mogelijkheden en kanalen die je kan benutten om tegelijk een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Denk maar aan de sociale media, waar de dag van vandaag jong en oud actief is!

 

Brenda: Hoe communiceert de GROT over FairTrade?

Fons: Ons doel is hoofdzakelijk om de Looienaar warm te maken voor het FairTradeverhaal. Dit proberen we te realiseren door een grote naamsbekendheid te verkrijgen. Dat doen we o.a. door gebruik te maken van de verschillende beschikbare kanalen zoals onze website, facebook, gemeentelijk informatieblad, de lokale pers,… Daarnaast proberen we aan zoveel mogelijk activiteiten deel te nemen. We springen op de kar van de andere lokale socio-culturele organisaties, nemen deel aan hun activiteiten, om op deze manier een zo groot en gevarieerd mogelijk publiek te bereiken en hen te laten kennis maken met het Faitrade gebeuren.

Een hele leuke manier van communiceren is via onze FairTrade-ambassadeurs, die we elk jaar opnieuw kiezen. Zo was er onze eerste ambassadrice, voormalig dorpsdichter Luce Rutten, en dit jaar werken we samen met de Verenigde Taxanders. Zij nemen FairTrade mee in hun verhalen, waardoor je alweer een ander doelpubliek bereikt.

 

Brenda: Verklaar dit eens nader, aan welke activiteiten heeft de GROT zoal deelgenomen?

Fons: Wel, elk jaar selecteren we een bestaande activiteit waaraan we deelnemen en de lokale organisatie ondersteunen. Dit kunnen we echt heel breed zien. Zo organiseerden we randanimatie, bv. de Rolwagenpadwandeling georganiseerd door de sociale raad, een Zuiddag in samenwerking met speelpleinwerking ’t Keverke en de Jeugdraad, een poëziewedstrijd met de bibliotheekcommissie, maar zorgden we ook voor FairTrade-ingrediënten voor de maaltijdbedeling van het Sociaal Huis, lieten we onze bejaarden van het Heuvelheem genieten van een klank- en luisterspel. Meer recent organiseerden we met onze FairTrade-ambassadeur “Wij en de Bij” voor het lager onderwijs.

 

Brenda: Maakt de GROT ook gebruik van de moderne communicatiemiddelen zoals Facebook, website, …?

Fons: Ja, zoals ik reeds eerder vermeldde, maken we inderdaad gebruik van de sociale media. We hebben een “FairTradewebsite Tessenderlo” en een facebookpagina waarop we zoveel mogelijk informatie plaatsen over activiteiten die plaatsgevonden hebben. Door het delen van foto’s van onze bezigheden, krijgen mensen een goed beeld van waarmee we bezig zijn. Ook vermelden we steeds de geplande activiteiten zodat iedereen goed op de hoogte blijft.

Op deze manier trachten we trouwens een volgende ster in de wacht te slepen, nl. Faitradefans. Neem dus maar gauw een kijkje op onze pagina en liken maar!

 

Brenda: En de plaatselijke pers en gemeentelijk informatieblad? Doen jullie daar ook beroep op?

Fons: Er is geen beter communicatiemiddel dan het gemeentelijk infoblad om de Looienaar te bereiken en daar maken we dan ook dankbaar gebruik van. We mochten zelfs het voorblad al sieren!

Ook nodigen we graag de plaatselijke pers uit om aanwezig te zijn op onze activiteiten, wat al geleid heeft tot mooie artikels. Je ziet het, wij gebruiken elke soort media waar mogelijk!

Meer info

Heb je nog vragen of ben je bereid een handje toe te steken, dan kan je altijd de voorzitter van de GROT contacteren: Brenda Vanderheyden, vanderheydenbrenda@gmail.com.

tweede ster

Openingsuren & contact

dienst Communicatie & Onthaal

adres
Markt 15A3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 35 33 60
e-mail
communicatie.onthaal@tessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur

Maak hier je afspraak