Verwarmingstoelage

Wanneer je woning verwarmd wordt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum type C of bulkpropaangas en je behoort tot één van onderstaande categorieën dan heb je recht op een verwarmingstoelage:

  • categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte en invaliditeitsverzekering (de vroegere WIGW’s) en rechthebbenden Omnio-statuut);
  • categorie 2: niet geïndexeerd K.I. van de onroerende goederen, buiten de gezinswoning, d.w.z het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het gezin mag niet meer bedragen dan € 17.303,80 (op 1 januari 2016 datum van laatste aanpassing), verhoogd met € 3.203,40 (op 1 januari 2016 datum van laatste aanpassing) per persoon ten laste;
  • categorie 3: personen met schuldoverlast, begeleid door een schuldbemiddelaar.

Wil je deze verwarmingstoelage krijgen, meld je dan binnen de 60 dagen na levering aan bij de Sociale Dienst met:

  • je identiteitskaart;
  • een klevertje van de mutualiteit van alle inwonende gezinsleden;
  • het laatst ontvangen aanslagbiljet van de belastingen van alle inwonende gezinsleden;
  • de originele leveringsfactuur.

Openingsuren & contact

Sociaal huis

adres
Solveld 323980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 66 17 50
e-mail
info@ocmwtessenderlo.be
Vandaag:09.00-12.00 uur en 13.30-15.30 uur