Verwarmingstoelage

De verwarmingsfactuur neemt een aanzienlijk deel in van het gezinsbudget. Daardoor lopen mensen met een laag inkomen het risico om in moeilijkheden te geraken. Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die voldoen aan onderstaande voorwaarden.

Het is een uitvoerend initiatief van de overheid, de OCMW's en de petroleumsector.

Wat houdt deze toelage in?

 • Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort.
 • Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.
 • Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetrolium (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van € 210,00.

Voorwaarden

Je behoort tot één van de volgende categorieën:

 • categorie 1: gerechtigd op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • categorie 2: gezin met een laag inkomen;
 • categorie 3: persoon met schuldenoverlast: je zit in collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling en bovendien heeft de sociale dienst vastgesteld dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Je gebruikt één van de volgende categorieën:

 • huisbrandolie;      
 • verwarmingspetrolium (type c);
 •  bulkpropaangas. 

Hoe aanvragen

Binnen de zestig dagen na de levering én enkel na telefonische afspraak bij het sociaal huis.

Maak hier een afspraak.

Wat meebrengen

 • Een kopie van je identiteitskaart.
 • Een kopie van de leveringsfactuur of –bon.
 • Indien je in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of -bon betrekking heeft.
 • Voor categorie 3, een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

Meer info

Sociaal Verwarmingsfonds: 0800 90 929 (gratis) of www.verwarmingsfonds.be

foto

Openingsuren & contact

Sociaal huis

adres
Postadres: Markt 15A (te bereiken via Gerhagenstraat 39)3980 TESSENDERLO
Tel. tel.
013 66 17 50
e-mail
info@ocmwtessenderlo.be
Vandaag gesloten