Procedure rechten van de betrokkene

Informatieveiligheid

Lokaal bestuur Tessenderlo verwerkt heel wat persoonsgegevens.  De personen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt moeten er kunnen op vertrouwen dat het lokaal bestuur zorgvuldig en veilig met zijn/haar persoonsgegevens omgaat.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG) kent verschillende rechten toe aan de personen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (= betrokkene) en biedt mogelijkheden aan de betrokkene om de verwerking van de persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden.

Het lokaal bestuur werkte een interne procedure uit die toelaat om verzoeken tot uitoefening van rechten te behandelen.

Als betrokkene kan u bij het lokaal bestuur Tessenderlo volgende rechten uitoefenen indien u daar uitdrukkelijk en schriftelijk om vraagt via e-mail (informatieveiligheid@tessenderlo.be) of per brief gericht aan Lokaal Bestuur Tessenderlo,  dienst informatieveiligheid,  Markt 15a, 3980 Tessenderlo.

RECHT OP INZAGE

Het recht op inzage laat u toe de gegevens die het lokaal bestuur bijhoudt in te kijken.  Je mag een kopie vragen om te kijken of je gegevens correct zijn.

RECHT OP CORRECTIE IN AANVULLING

Recht om de u betreffende persoonsgegevens waarvan u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn te laten wissen, aanvullen of  wijzigen.

RECHT OP GEGEVENSWISSING

Recht om uw persoonsgegevens waarvoor geen gegronde redenen meer bestaan om ze te verwerken te laten wissen.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Recht om een “beperking” van de gegevensverwerking te eisen.  De beperking bevriest de gegevensverwerking.  Dit kan in drie gevallen:

  • je betwist dat je gegevens correct zijn;
  • je gegevens zijn onrechtmatig verkregen;
  • de organisatie heeft je gegevens niet meer nodig.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

Recht om uw persoonsgegevens te verplaatsen van de ene naar een andere organisatie.

RECHT OP BEZWAAR

Recht om te vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken,  tenzij er dwingende redenen zijn om dat wel te doen.

RECHT OM NIET AAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING ONDERWORPEN TE WORDEN

U mag als betrokkene niet onderworpen worden aan volledig automatische beslissingen. Dit zijn beslissingen die zonder een menselijke tussenkomst de betrokkene aanzienlijk kunnen treffen of juridische gevolgen hebben.

Naar top