Praktische bouwgids voor jouw BEN-woning

Het Vlaams Energieagentschap stelt aan de bouwheer de “Praktische bouwgids voor jouw BEN-woning” ter beschikking. Dit is een nieuwe gids die de bouwheer ondersteunt bij het bouwen van een bijna-energieneutrale (BEN) nieuwbouwwoning.

BEN-woningen verbruiken weinig energie voor je verwarming, koeling, sanitair warm water en ventilatie. Bovendien halen ze de nog benodigde energie voornamelijk uit hernieuwbare bronnen. Vandaar de naam BEN: Bijna-Energieneutraal. Vanaf 2021 bouwt men in Vlaanderen, België en Europa alleen nog volgens die standaard.

Al sinds 2006 liggen de energie-eisen voor nieuwbouwprojecten vast in de energieprestatieregelgeving (EPB). Het verplichte E-peil wordt verder aangescherpt tot we in 2021 een E30, het BEN-niveau, moeten behalen.

Deze nieuwe praktische bouwgids vertelt je als bouwheer waarmee je rekening moet houden om het BEN-niveau voor je woning te halen, wat de taken zijn van de betrokken partijen bij het bouwen van een BEN-woning en wat de bouwheer best opvolgt bij wie en wanneer in het proces. Door de praktische tips, de checklists, contactgegevens en gefaseerde onderverdeling, is de gids zeer gebruiksvriendelijk. Bovendien kan je de gids raadplegen via zowel tablet als in printversie.

De praktische gids is gratis te bestellen of te downloaden via www.energiesparen.be/BEN

BEN-krediet

Ook banken vinden BEN een slimme keuze. Niet alleen omwille van de premies en kortingen, maar vooral omdat een BEN-woning een hogere marktwaarde heeft en de BEN-bouwer maandelijks minder energiekosten betaalt.

Om je voluit voor BEN te laten kiezen, moedigen bepaalde banken je aan met een extra voordelig BEN-krediet. Hieronder volgen een aantal voordelen die in het BEN-krediet worden aangeboden:

  • rentevoordeel in vorm van voorwaardelijke korting op intrestvoet;
  • bij een verhoogde leningsquotiteit wordt geen rentetoeslag aangerekend;
  • terugbetalingscapaciteit afgestemd op geschatte energiebesparing;
  • voordelig krediet voor energiezuinige renovaties;
  • hoe energiezuiniger de woning, hoe voordeliger het tarief (op basis van het E-peil);
  • transparante tarieven: de geafficheerde tarieven worden toegepast en ze zijn hetzelfde voor alle klanten.

Opgelet: Geld lenen kost ook geld!

Naar top