Positief rapport voor lokaal bestuur bij audit 'Interne monitoring met financiële impact'

Gepubliceerd op woensdag 7 feb 2024 om 14:52
Tussen oktober 2021 en maart 2023 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit 'Interne monitoring met financiële impact' uit bij elf lokale besturen. Audit Vlaanderen bundelde de belangrijkste bevindingen in een globaal rapport. Hierin is ook de goede praktijk van ons bestuur in het overzicht opgenomen.

Invulling organogram

Audit Vlaanderen meldt dat het lokaal bestuur van Tessenderlo de invulling van hun organogram op een degelijke en transparante manier opvolgt.

Ze omschrijven dit als volgt: "Jaarlijks maakt de organisatie een lijst op met de openstaande functies. Deze lijst wordt voorgelegd aan het college dat - op basis hiervan en het advies vanuit het managementteam (MAT) - de prioritair in te vullen functies bepaalt. Eens de prioriteiten zijn bepaald, gaat een medewerker van de personeelsdienst bekijken wanneer welke functies ingevuld kunnen worden op basis van beschikbaarheden van de interne en externe juryleden. Daarna maakt ze per procedurestap van het selectieproces een planning op voor alle vacante functies. Tweewekelijks is er een rapportering aan het MAT met de stand van zaken over de verschillende procedures (bv. tijdelijke aanwervingen, vaste aanwervingen, bevorderingen)."

Verslag audit voor Tessenderlo

Naar top